Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

Grad Hrvatska Kostajnica pripada području od posebne državne skrbi I skupine. Ratna događanja i zastoj u razvitku gospodarstva, ali i neprilagođenost novim uvjetima privređivanja, naročito je pogodio velike industrijske pogone koji još nisu, a vjerojatno niti neće dostići predratni broj zaposlenih. Perspektiva gospodarskog razvoja, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog razvitka Republike Hrvatske, prestaje se oslanjati na industriju kao najvažniju i povlaštenu gospodarsku granu. Postupno oživljavanje gospodarstva u Hrvatskoj Kostajnici pokazuje da se na temeljima velikih industrijskih pogona, neprilagođenih današnjim uvjetima privređivanja, mogu razvijati nove tvrtke koje koriste stečeno znanje i stručnu radnu snagu, poslovne kontakte i tehnologiju.


POUNJE d.d.

Pounje d.d. utemeljeno je 1958. godine. Od svog utemeljenja razvilo su u jednog od najznačajnijih proizvođača noćnog rublja. Simpatičnog dizajna, pidžame iz Pounja imale su generacije poklonika. Kolekcija „romantičnog noćnog rublja" Plavi cvijet bila je sinonim za Pounje osamdesetih godina i kultna marka finog ženskog  rublja.

Potkraj 1989. u firmi je radilo čak 1680 radnika i te se godine samo u Hrvatskoj prodalo milijun pounjskih majica.

U ratu je tvrtka pretrpjela oko 38 milijuna kuna ratnih šteta, proizvodnja je prekinuta. Da bi se zaštitilo ime i ugled tvrtke, registrirana je u Zagrebu 1994., te se krenulo s malom proizvodnjom u bivšoj tvornici papira na Zavrtnici.

Nakon Oluje i povratka u Kostajnicu pokrenuta je 1996. proizvodnja sa 40-ak radnika. Pokrenuta je vlastita proizvodnja poznatog branda „Pounje" i „Plavi cvijet" što se pokazalo ključnim činiteljem opstanka Pounja. 

Osvojilo se hrvatsko tržište na kojem je Pounje lider u proizvodnji noćnog rublja, a polako se osvajaju i susjedna tržišta.

Sa 140 zaposlenih ili deset puta manje nego u prijeratno doba, Pounje je danas najjači poslodavac u Hrvatskoj Kostajnici.

Vizija ove firme je postati regionalni lider u proizvodnji kvalitetnog rublja marke „Pounje" i „Plavi cvijet" za koji su, početkom 2008. godine dobili pravo uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta".

http://www.pounje.hr


FINIŠ d.o.o. u svojim proizvodnim pogonima proizvodi namještaj , drvenu, alu i PVC stolariju , te uređuje interijere svih namjena.


Slobodni kapaciteti

„Una šport" se nalazi na lokaciji nekadašnje tvornice obuće „ Una „ i vlasnik je uređenog građevinskog zemljišta ukupne površine 12.340 m2 opremljeno svom potrebnom komunalnom infrastrukturom i praznog poslovnog prostora od 3.848 m2.


Proizvodni kapaciteti „Nina Maraković" d.d. za grafičku i izdavačku djelatnost prodani su privatnoj tvrtki „Dabić"d.o.o. iz Zagreba, koja se bavi proizvodnjom čepova.


Na području Grada djeluje Udruženje obrtnika - Hrvatska Kostajnica, jedno od sedam udruženja obrtnika koja djeluju na području Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije. Udruženje obrtnika zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na području Grada Hrvatska Kostajnica i okolnih općina: Donji kuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica i Majur.

Ukupan broj obrta na području djelovanja je oko 110, a okvirna struktura po djelatnostima može se podijeliti na trgovinu (20%), ugostiteljstvo (19%), ostale uslužne djelatnosti (48%) i proizvodne djelatnosti (13%).

Program rada djelovanja obrtnika na području teritorijalnog obuhvata Udruženja prilagođen je suradnji sa svim institucijama javnog i gospodarskog života.

Udruženje promiče zajedničke interese svojih članova, daje stručnu savjetodavnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta, u ime obrtnika traži tumačenja i informacije od drugih institucija, informira obrtnike o sajmovima, održavanju seminara, natjecanja, potporama i poticajnim mjerama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te organizira radionice na kojima se učenicima osmih razreda predstavljaju tradicionalni i deficitarni obrti i daje informacije o upisima u strukovna zanimanja.

Udruženje obrtnika nastoji podići na višu razinu suradnju sa službama poglavarstva gradova I općina, na svom području djelovanja.


Kao potpora poduzetnicima i obrtnicima početnicima 1999. godine Grad je osnovao Poduzetnički inkubator PINHK d.o.o.  Korisnik usluga Poduzetničkog inkubatora je firma Blažević d.o.o. , koja se bavi primarnom i doradnom pilanom. Od male obiteljske pilane prerasli su u izvozno orijentiranu firmu sa 16 zaposlenih.


 Za razvoj poduzetništva i obrta osnovana je Poduzetnička zona „Poljice". Kompleks „Poljice" prostire se na 97.411,00 m2 površine, a predstavlja osmišljen projekt koji će u konačnici rezultirati vrlo značajnim gospodarskim učincima. Dolazak poduzetnika i „otvaranje" novih radnih mjesta Grad potencira raznim olakšicama iz svoga djelokruga samouprave. Tako se propisuje djelomično oslobađanje plaćanja gradskih poreza, komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

            Obzirom na pogranični položaj i prometno značenje, policentrični razvoj, raznovrsnost i specijaliziranost ponude uslužne i trgovačke djelatnosti ima značajno mjesto u poboljšanju kvalitete života i boljoj opskrbi stanovništva Grada Hrvatske Kostajnice.

            U razvoju turizma, koji predstavlja značajan potencijal za gospodarski razvoj Pounja, Grad Hrvatska Kostajnica, obzirom na svoje komparativne prednosti, raspolaže s velikim mogućnostima: vrijedne prirodne cjeline (dolina Une, izvorišta, brdo Djed, vidikovci, bogatstvo šuma), bogato kulturno-povijesno nasljeđe (ambijentalna urbana arhitektura Hrvatske Kostajnice, Stari grad Zrinskih, ruralne cjeline, arheološki lokaliteti), povoljan prometni i pogranični položaj i veza s urbanim centrama Zagrebom i Siskom.

            Selo u svom naturalnom samoopskrbnom društveno - ekonomskom obliku nestaje, ali ostaje posebna kvaliteta života na selu, sa svojim radnim i kulturnim navikama, gdje  mješovita i specijalizirana gospodarstva i domaćinstva mogu uživati životni standard na razini onog u gradu, ali u boljim uvjetima zdrave, mirne i očuvane čovjekove okoline u skladu ljudskih djelatnosti i očuvanoj prirodi na koju je ruralno stanovništvo bilo tradicionalno upućeno.

Poslijeratna migracija stanovništva donijela je umijeće  pletenja košara. Doseljenici iz Bosanske Posavine pravi su umjetnici u izradi raznih uporabnih predmeta od pruća.

Domovinski rat uništio je tradicionalnu poljoprivrednu proizvodnju ovoga kraja pa nova obiteljska poljoprivredna gospodarstva uvode nove poljoprivredne kulture koje se prije nisu uzgajale na ovom području. Neke od tih novih kultura su lavanda i kupine.

 

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com