Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 23. ožujka 2018. donijete su slijedeće odluke:

 

 

1.      Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hrvatske Kostajnice

2.      Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice

3.      Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

4.      Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -  prosinac 2017. god.

5.      Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

6.      Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Hrvatske Kostajnice za 2017. god.

7.   Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hrvatske Kostajnice

8.   Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada tvrtki EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o. za komunalne usluge

9.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

10. Odluka o prijenosu vlasništva nad komunalnom opremom - spremnici za otpad

11.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Hrvatske Kostajnice u 2017. god.

12.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. god.

13.  Izvješće o izvršenju Programa za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice u 2017. god

14.  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. god.

15.  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. god.

16.  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. god.

17.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje

18.  Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Hrvatske Kostajnice

19.  Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Hrvatske Kostajnice

20.  Odluka o oslobađanju ili obustavi plaćanja komunalne naknade - klizište „ Kubarnovo brdo "

 

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com