Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 
 
 
 
 

 

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU

ČLANKA 80 ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

( „ Narodne novine " br. 120/16 )

 

 

Kojom ja, DALIBOR BIŠĆAN na dužnosti gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice

kao predstavnik naručitelja:

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA, Trg N.Š.Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica

u smislu članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi

izjavljujem da kao privatna osoba

1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2. nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5 %

stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima GRAD HRVATSKA KOSTAJ...

 
 
 
 

IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

 

Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice donijelo je, 7. srpnja 2017., „Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice".

            Izmjene i dopune obuhvaćaju  usklađenje postojećeg prostornog Plana (PPUG - „Službeni vjesnik" Grada Hrvatske Kostajnice br. 12/03)  sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br. 4/01, 12/10 i 10/17) odnosno  usklađenje lokacije koridora cestovne obilaznice Grada Hrvatske Kostajnice sa Idejnim rješenjem Hrvatskih cesta d.o.o. iz Zagreba.

 

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice

Grafički izvadak Idejnog rješenja sjeverne obilaznice

P...

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com