Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 
 
 

 

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU

ČLANKA 80 ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

( „ Narodne novine " br. 120/16 )

 

 

Kojom ja, DALIBOR BIŠĆAN na dužnosti gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice

kao predstavnik naručitelja:

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA, Trg N.Š.Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica

u smislu članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi

izjavljujem da kao privatna osoba

1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2. nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5 %

stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima GRAD HRVATSKA KOSTAJ...

 
 
 
 

IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

 

Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice donijelo je, 7. srpnja 2017., „Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice".

            Izmjene i dopune obuhvaćaju  usklađenje postojećeg prostornog Plana (PPUG - „Službeni vjesnik" Grada Hrvatske Kostajnice br. 12/03)  sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br. 4/01, 12/10 i 10/17) odnosno  usklađenje lokacije koridora cestovne obilaznice Grada Hrvatske Kostajnice sa Idejnim rješenjem Hrvatskih cesta d.o.o. iz Zagreba.

 

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice

Grafički izvadak Idejnog rješenja sjeverne obilaznice

P...

 
 

 

Na prvoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 07. srpnja 2017. god. donijete su slijedeće odluke:

 

1.      Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu   djelatnost

2.      Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za financije i Proračun

3.      Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja 

4.      Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice   koji dužnost obavlja volonterski

5.      Odluka o prestanku važenja Odluke o visini naknada za rad članova gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice

6.      Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostaj...

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com