Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

 

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine" br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine" br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode 04 - Poplava za područje Općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice  (Klasa: 361-07/18-01/02, Ur.broj: 2170/1-02-18-1) od  26. ožujka 2018., Gradsko povjeren-stvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

 OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 

 

            1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE 


o    dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavkom 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

o    oštećeni trebaju ...

 

 

NATJEČAJ

 

Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice na radno mjesto:


- viši referent za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javnošću - 1 izvršitelj, m/ž , na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

 

Detalje natječaja možete preuzeti ovdje.

 

 

 

OBAVIJEST

 

Odredbama članka 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13 i 73/17)

propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Odluku o načinu pružanja javnih usluga

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.


Stručne službe Grada Hrvatske Kostajnice i EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o. pripremile su Nacrt

(Prijedlog) Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog

komunalnog otpada na području Grada Hrvatske Kostajnice.


Nacrt (Prijedlog) Odluke nalazi se u priklopu ove Obavijesti.


Obavještavaju se građani o mogućnosti dostave pisanih primjedbi i prijedloga na predloženi Nacrt (Prijedlog)

Odluke....

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com