Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADONAČELNIK                                             

 

KLASA: 022-05/18-01/03

UR.BROJ: 2176/02-01-18-4

Hrvatska Kostajnica, 09. srpnja 2018.

 

 

            Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „ Narodne novine " br. 120/16 ) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice  donio je

 

 

III. IZMJENE

PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

ZA 2018. GODINU

 

 

Članak 1.

 

            U planu nabave za 2018. god., KLASA: 022-05/18-01/03, UR.BROJ: 2176/02-01-18-1 od 18. siječnja 2018. god.:

-          za predmet nabave „ Rekonstrukcija trga N.Š. Zrinskog ", ev. broj N 01, procijenjena vrijednost nabave iz stupca 4. mijenja se i umjesto „ 7.280.000,00 ", glasi „ 7.000.000,00 ".  

-          za predmet nabave „ Izgradnja reciklažnog dvorišta ", ev. broj N 09, procijenjena vrijednost nabave iz stupca 4. mijenja se i umjesto „ 2.737.000,00 ", glasi „ 2.350.000,00 ".Članak 2.

 

            Ove izmjene Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenom vjesniku ", u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici www.hrvatska-kostajnica.hr.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                Dalibor Bišćan

 

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com