Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine" br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine" br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode 04 - Poplava za područje Općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice  (Klasa: 361-07/18-01/02, Ur.broj: 2170/1-02-18-1) od  26. ožujka 2018., Gradsko povjeren-stvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

 OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 

 

            1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE 


o    dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavkom 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

o    oštećeni trebaju prijaviti štetu odmah ili u najkraćem roku.


            2. PRIJAVA  ŠTETE 

 

           Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode " koji se može preuzeti na službenim stranicama Grada Hrvatske Kostajnice ili u prostorijama pisarnice Gradske uprave Grada Hrvatske Kostajnice.

Šteta se može prijaviti dostavom „skeniranog obrasca" na e-mail adresu: grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr ili donijeti osobno u prostorije pisarnice Gradske uprave Grada Hrvatske Kostajnice.  Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji). Štetu Povjerenstvo procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba (i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe) sukladno Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

            U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih  čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica.

            Po primitku prijava, Gradsko povjerenstvo će iste obraditi, izvršiti terenski obilazak i procjenu štete te podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu.


Hrvatska Kostajnica, 27. ožujka 2018.


Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode 04- Poplava za područje općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice.

ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode 10 - Odron zemljišta za područje Općine Dvor i Grada Hrvatske Kostajnice

 

OBRAZAC N-P ( za prijavu štete od elementarne nepogode)

 

 

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com