Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/OBAVIJEST o provjeri znanja i sposobnosti kandidatahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-o-provjeri-znanja-i-sposobnosti-kandidataIIhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-o-provjeri-znanja-i-sposobnosti-kandidataII<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVTSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>JEDINSTVENI &nbsp;UPRAVNI ODJEL</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 112-01/18-01/04</p> <p>URBROJ: 2176/02-03/01-18-1</p> <p>Hrvatska Kostajnica,&nbsp; 18. travnja 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: small;">PREDMET: Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti kandidata</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; za radno mjesto vi&scaron;eg referenta za uredsko poslovanje,</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protokol i odnose s javno&scaron;ću</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp; Prethodnoj provjeri znanja za radno mjesto vi&scaron;eg&nbsp; referenta za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javno&scaron;ću u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hrvatske Kostajnice mogu pristupiti slijedeći kandidati:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KAROLINA ADAMOVIĆ PETROVIĆ, Staza 12, Sunja</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IVONA BRKANAC, Greda Sunjska 91, Sunja</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MARIJA VUKOVIĆ, Vladimira Nazora 9, Hrvatska Kostajnica</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se u <strong>srijedu, 02. svibnja 2018. u 10,00</strong> sati, u prostorijama Gradske uprave, Trg N. &Scaron;. Zrinskog 1.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Navedena provjera provest će se na slijedeći način:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pismena provjera znanja iz područja za koje je raspisan natječaj</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; provjera poznavanja rada na osobnom računalu</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; razgovor s kandidatima</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja su:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">1. Ustav Republike Hrvatske</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( NN 86/06, 125/06 ispravak, 16/07-ispravak, 95/08 - Odluka Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj, 46/10 - ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15 )</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">3. Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 33/0160/01, 129/05, 109/07, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proči&scaron;ćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">4.&nbsp; Zakon o službenicima i namje&scaron;tenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(NN 86/08, 61/11 i 4/18).</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">5. Uredba o uredskom poslovanju ( NN 7/09 )</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">6. Zakon o za&scaron;titi osobnih podataka ( NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 )</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">7. Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 i 85/15 )</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">8. Statut Grada Hrvatske Kostajnice ( SV GHK 27/09, 20/13, 43/14 I 11/18 )</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp;&nbsp; ( SV GHK 15/16 )</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v.d.&nbsp; PROČELNIK- a</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zoran Stunković, dipl. ing. građ.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 24 Apr 2018 14:36:00 +0200OBAVIJEST - OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest---obavljanje-dimnjaarskih-poslovahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest---obavljanje-dimnjaarskih-poslova<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Grad Hrvatska Kostajnica povjerio je obavljanja dimnjačarskih poslova tvrtki</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><em><strong>DIMNJAČARSKI SERVIS j.d.o.o.</strong></em>, Rosulje br. 68 iz Hrvatske Kostajnice.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Tvrtka DIMNJAČARSKI SERVS j.d.o.o. obavlja dimnjačarske poslove na području</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Grada Hrvatske Kostajnice (naselja: Hrvatska Kostajnica, Panjani, Čukur, Rosulje,</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Seli&scaron;te Kostajničko, Utolica i Rosulje) do 31. prosinca 2018. godine.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Za vi&scaron;e informacija kontaktirati Komunalnog redara Grada Hrvatske Kostajnice </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">(tel: 044551549).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><strong><span style="font-size: small;">1. <a href="/uploads/UGOVOR DIMNJAČAR.PDF">Ugovor o obavljanju dimnjačarskih poslova;</a></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">2. <a href="/uploads/Cjenik Dimnjacar.pdf">Cjenik - Ponudbeni tro&scaron;kovnik izvođenja dimnjačarskih radova</a></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Wed, 18 Apr 2018 13:59:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-NZopghttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-NZopg<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">OBAVIJEST</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/zakon oOPG.pdf"><strong><span style="font-size: small;">NOVI ZAKON O OBITELJSKO POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU</span></strong></a></p>Mon, 09 Apr 2018 14:05:00 +02008. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/8-sjednica-gradskog-vijeahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/8-sjednica-gradskog-vijea<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 23. ožujka 2018. donijete su slijedeće odluke:</span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: small;">Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namje&scaron;tenika</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -&nbsp; prosinac 2017. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu &scaron;teta od elementarnih nepogoda</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o prihvaćanju Izvje&scaron;ća o izvr&scaron;enju Plana gospodarenja otpadom Grada Hrvatske Kostajnice za 2017. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">7.&nbsp;&nbsp; Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mije&scaron;anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">8.&nbsp;&nbsp; Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja mije&scaron;anog i biorazgradivog komunalnog otpada tvrtki EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o. za komunalne usluge</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">9.&nbsp;&nbsp; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">10. Odluka o prijenosu vlasni&scaron;tva nad komunalnom opremom - spremnici za otpad</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">11.&nbsp; Izvje&scaron;će o izvr&scaron;enju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Hrvatske Kostajnice u 2017. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">12.&nbsp; Izvje&scaron;će o izvr&scaron;enju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">13.&nbsp; Izvje&scaron;će o izvr&scaron;enju Programa za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice u 2017. god</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">14.&nbsp; Izvje&scaron;će o izvr&scaron;enju Programa utro&scaron;ka sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">15.&nbsp; Izvje&scaron;će o izvr&scaron;enju Programa utro&scaron;ka sredstava &scaron;umskog doprinosa u 2017. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">16.&nbsp; Izvje&scaron;će o izvr&scaron;enju Programa utro&scaron;ka sredstava ostvarenih zakupom poljoprivrednog zemlji&scaron;ta u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske za 2017. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">17.&nbsp; Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne za&scaron;tite za četverogodi&scaron;nje razdoblje</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">18.&nbsp; Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">19.&nbsp; Odluka o prodaji nekretnina u vlasni&scaron;tvu Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">20.&nbsp; Odluka o oslobađanju ili obustavi plaćanja komunalne naknade - klizi&scaron;te &bdquo; Kubarnovo brdo "</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Wed, 04 Apr 2018 13:56:00 +0200PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-vjebi-civilne-zatitehttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-vjebi-civilne-zatite<p style="text-align: center;"><a href="/uploads/IMG_20180403_0001.pdf"><span style="font-size: medium;">PLAN</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/IMG_20180403_0001.pdf"><span style="font-size: medium;">VJEŽBI CIVILNE ZA&Scaron;TITE NA PODRUČJU GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/IMG_20180403_0001.pdf"><span style="font-size: medium;">U 2018. GODINI</span></a><br /></span></p>Thu, 01 Mar 2018 13:06:00 +0100ODLUKAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-OTPAD032018http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-OTPAD032018<p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ODLUKA OTPAD03-2018.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">ODLUKA</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ODLUKA OTPAD03-2018.pdf"><strong><br /><span style="font-size: medium;">O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJE&Scaron;ANOG<br />KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA<br />NA PODRUČJU GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></strong></a></p>Thu, 29 Mar 2018 18:45:00 +0200OBAVIJEST ELEMENTARNA NEPOGODAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-elementarna-nepogodahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-elementarna-nepogoda<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Sukladno Zakonu o za&scaron;titi od elementarnih nepogoda (&bdquo;Narodne novine" br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu &scaron;tete od elementarnih nepogoda (&bdquo;Narodne novine" br. 96/98) te&nbsp;Odluci o progla&scaron;enju elementarne nepogode 04 - Poplava za područje Općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i <span style="text-decoration: underline;">Grada Hrvatske Kostajnice</span> &nbsp;(Klasa: 361-07/18-01/02, Ur.broj: 2170/1-02-18-1) od &nbsp;26. ožujka 2018., Gradsko povjeren-stvo za procjenu&nbsp;&scaron;teta od elementarnih nepogoda</span></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;OBAVJE&Scaron;TAVA</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>građane o postupku podno&scaron;enja</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>PRIJAVA &Scaron;TETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;"> 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE &Scaron;TETE&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">o&nbsp;&nbsp;&nbsp; dužnost je svake <span style="text-decoration: underline;">fizičke</span> i <span style="text-decoration: underline;">pravne </span>osobe prijaviti &scaron;tetu u skladu sa člankom 28. stavkom 1. i 2.&nbsp;Zakona o za&scaron;titi od elementarnih nepogoda</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">o&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>o&scaron;tećeni trebaju prijaviti &scaron;tetu odmah ili u najkraćem roku.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. PRIJAVA &nbsp;&Scaron;TETE&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;tetu se prijavljuje na obrascu EN - P &bdquo;Prijava &scaron;tete od elementarne nepogode " koji se može preuzeti na službenim stranicama Grada Hrvatske Kostajnice ili u prostorijama pisarnice Gradske uprave Grada Hrvatske Kostajnice.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&Scaron;teta se može prijaviti dostavom &bdquo;skeniranog obrasca" na e-mail adresu: <a href="mailto:grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr">grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr</a> ili donijeti osobno u prostorije pisarnice Gradske uprave Grada Hrvatske Kostajnice. <strong>&nbsp;</strong>Prijavu &scaron;tete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj &nbsp;(vlasnik ili korisnik imovine, član&nbsp;obitelji). &Scaron;tetu Povjerenstvo procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Prijavu &scaron;tete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba (i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe) sukladno Metodologiji za procjenu &scaron;tete od elementarnih nepogoda.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>U obrazac prijave &scaron;tete na poljoprivrednim povr&scaron;inama obvezno navesti brojeve katastarskih&nbsp;&nbsp;čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i povr&scaron;ine tih&nbsp;čestica.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po primitku prijava, Gradsko povjerenstvo će iste obraditi, izvr&scaron;iti terenski obilazak i procjenu &scaron;tete te podnijeti izvje&scaron;će o elementarnoj&nbsp;nepogodi Županijskom povjerenstvu.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Hrvatska Kostajnica, 27. ožujka 2018.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;">Povjerenstvo za procjenu &scaron;teta</span><span style="font-size: small;"> od elementarnih nepogoda</span></p> <p><a href="/uploads/župan el nep.pdf"><strong><span style="font-size: small;">ODLUKA o progla&scaron;enju elementarne nepogode 04- Poplava za područje općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice.</span></strong></a></p> <p><a href="/uploads/odluka 10.pdf"><strong><span style="font-size: small;">ODLUKA o progla&scaron;enju elementarne nepogode 10 - Odron zemlji&scaron;ta za područje Općine Dvor i Grada Hrvatske Kostajnice</span></strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/EN-P.DOCX"><strong>OBRAZAC N-P ( za prijavu &scaron;tete od elementarne nepogode)</strong></a></span><br /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 28 Mar 2018 11:36:00 +0200NATJEČAJ - VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/natjeaj---vii-referent-za-uredsko-poslovanjehttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/natjeaj---vii-referent-za-uredsko-poslovanje<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>NATJEČAJ</strong></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice na radno mjesto:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- <strong>vi&scaron;i referent za uredsko poslovanje, protokol i odnose s javno&scaron;ću </strong>- 1 izvr&scaron;itelj, m/ž , na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Detalje natječaja možete preuzeti <a href="/uploads/Natječaj - VI&Scaron;I REFERENT 2018_.pdf"><strong>ovdje</strong></a>.<br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Wed, 28 Mar 2018 10:05:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-OTPADhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-OTPAD<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>OBAVIJEST</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Odredbama članka 30. <em>Zakona o održivom gospodarenju otpadom</em> ("Narodne novine" br. 94/13 i 73/17)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Odluku o načinu pružanja javnih usluga</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">prikupljanja mije&scaron;anog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Stručne službe Grada Hrvatske Kostajnice i EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o. pripremile su Nacrt</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">(Prijedlog) Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mije&scaron;anog komunalnog otpada i &nbsp;biorazgradivog</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">komunalnog otpada na području Grada Hrvatske Kostajnice.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Nacrt (Prijedlog) Odluke nalazi se u priklopu ove Obavijesti.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Obavje&scaron;tavaju se građani o mogućnosti dostave pisanih primjedbi i prijedloga na predloženi Nacrt (Prijedlog)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Odluke.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Prijedloge i primjedbe dostaviti u zgradu Gradske uprave Grada Hrvatske Kostajnice, Trg Nikole &Scaron;ubića</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Zrinskog br. 1 - osobno, po&scaron;tom ili putem &bdquo;maila": <a href="mailto:ured-gradonacelnika@hrvatska-kostajnica.hr">ured-gradonacelnika@hrvatska-kostajnica.hr</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Prijedloge i primjedbe dostaviti <span style="text-decoration: underline;">do 23. ožujka 2018. (petak</span>).</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mije&scaron;anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hrvatske Kostajnice.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJE&Scaron;ANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE<br /></strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mije&scaron;anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hrvatske Kostajnice.pdf"><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Thu, 15 Mar 2018 14:38:00 +0100IZVJEŠĆEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izvjee-OTPAD2018http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izvjee-OTPAD2018<p style="text-align: center;"><a href="/uploads/IZVJE&Scaron;ĆE OTPAD.pdf"><span style="font-size: large;">IZVJE&Scaron;ĆE</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/IZVJE&Scaron;ĆE OTPAD.pdf"><span style="font-size: medium;">O IZVR&Scaron;ENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span><span style="font-size: medium;"> ZA 2017.GODINU</span></a></p>Thu, 15 Mar 2018 14:34:00 +0100