Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/NATJEČAJhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/natjeajSMZ02-2019http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/natjeajSMZ02-2019<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/NATJEČAJ SMŽ.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">N A T J E Č AJ</span></strong></a></p> <p><a href="/uploads/NATJEČAJ SMŽ.pdf"> </a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/NATJEČAJ SMŽ.pdf"><strong><span style="font-size: small;">za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije&nbsp; za razdoblje od 2016. - 2020. godine u 2018. godini</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Fri, 15 Feb 2019 08:33:00 +0100FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018.GODINUhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko-izvjee-za-2018godinuhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko-izvjee-za-2018godinu<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE ZA 2018. GODINU</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA- FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE ZA 2018.pdf"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE ZA 2018. GODINU</span></span></a><strong><span style="font-size: medium;"> </span></strong></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/SKM_C25819021115390biljeskeGrad.pdf"><span style="font-size: small;">BILJE&Scaron;KE UZ FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE</span></a><strong><span style="font-size: medium;"><br /></span></strong></p>Tue, 12 Feb 2019 14:45:00 +0100NACRT PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/nacrt-procjene-rizika-od-velikih-nesreahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/nacrt-procjene-rizika-od-velikih-nesrea<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">NACRT PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/Nacrt Odluke o dono&scaron;enju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Hrvatske Kostajnice.pdf">Nacrt Odluke o dono&scaron;enju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Hrvatske Kostajnice </a></span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/Procjena rizika od velikih nesreca za podrucje Grada Hrvatske Kostajnice.pdf">Procjena rizika od velikih nesreća za podrucje Grada Hrvatske Kostajnice</a> <br /></span></p>Tue, 12 Feb 2019 14:11:00 +0100POZIV - Uklanjanje oštećenih građevinahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/poziv---uklanjanje-oteenih-graevinahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/poziv---uklanjanje-oteenih-graevina<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>POZIV GRAĐANIMA</strong></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p><span style="font-size: small;">Grad Hrvatska Kostajnica pokrenuo je postupak uklanjanja o&scaron;tećenih građevina - ru&scaron;evina.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;Pozivamo sve zainteresirane vlasnike o&scaron;tećenih građevina - ru&scaron;evina za podnesak prijave davanjem pismene suglasnoti - pisane izjave.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;Prijave odnosno pisane izjave podnose se u zgradi Gradske uprave na posebnom obrascu.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;Ru&scaron;enje i uklanjanje ostataka građevine, či&scaron;ćenje terena i zbrinjavanje građevinskog otpada na deponiju je -za vlasnika građevine - <em><span style="text-decoration: underline;">potpuno&nbsp; besplatno</span></em>.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Prijave odnosno pisane izjave za uklanjanje o&scaron;tećenih građevina - ru&scaron;evina prikupljat će se zaključno do &nbsp;<span style="text-decoration: underline;">28.veljače 2019 godine</span>.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Po prikupljenim podatcima Grad Hrvatska Kostajnica zatražit će od Konzervatorskog odjela u Sisku stručno pojedinačno mi&scaron;ljenje (odobrenje) za uklanjanje građevina nalazećih unutar kulturno - povijesne cjeline Grada Hrvatske Kostajnice.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Građevine koje nemaju rije&scaron;ene imovinsko-pravne odnose nisu predmet ovog Poziva i ne će biti uklonjene.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Pozivamo zainteresirane <span style="text-decoration: underline;">vlasnike o&scaron;tećenih građevina,</span> koji imaju uredno rije&scaron;ene imovinsko pravne-odnose, da se jave u zgradu Gradske uprave Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole &Scaron;ubića Zrinskog br.1, I kat soba br. __ kako bi prijavili uklanjanje građevine i popunili pisanu <span style="text-decoration: underline;">izjavu vlasnika o&scaron;tećene građevine.</span></span></p> <p><strong>&nbsp; <br /></strong></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G R A D O N A Č E L N I K</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalibor Bi&scaron;ćan</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p><strong><a href="/uploads/SKM_C25819021109340.pdf"><span style="font-size: small;">POZIV - Uklanjanje o&scaron;tećenih građevina</span></a></strong></p> <p><strong><a href="/uploads/Obrazac-ru&scaron;enje.docx"><span style="font-size: small;">Obrazac - ru&scaron;enja</span></a></strong></p>Mon, 11 Feb 2019 09:12:00 +0100NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/natjeaj-za-zasnivanje-radnog-odnosaDVK022019http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/natjeaj-za-zasnivanje-radnog-odnosaDVK022019<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA02-2019.pdf"><span style="font-size: large;"><strong>N A T J E Č A J</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA02-2019.pdf"> </a></p> <p align="center"><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA02-2019.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>za zasnivanje radnog odnosa</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA02-2019.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA02-2019.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>Odgojitelj/ica&nbsp; - 1 &nbsp;izvr&scaron;itelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme </strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA02-2019.pdf"> </a></p> <p>&nbsp;</p>Wed, 06 Feb 2019 18:48:00 +0100CJENIK I ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/cjenik-i-odluka-o-obavljanju-dimnjaarskih-poslovahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/cjenik-i-odluka-o-obavljanju-dimnjaarskih-poslova<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">CJENIK I ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/Odluke - 12. vijeće - dio II.pdf">Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova</a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/CJENIK OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA-II.pdf"><span style="font-size: medium;">Cjenik obavljanja dimnjačarskih poslova</span></a></p>Wed, 06 Feb 2019 12:57:00 +0100ODLUKAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-ovisinipausalnogporeza2019http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-ovisinipausalnogporeza2019<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819020516200.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">ODLUKA </span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819020516200.pdf"><span style="font-size: small;">O VISINI PAU&Scaron;ALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO PO </span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819020516200.pdf"><span style="font-size: small;">SMJE&Scaron;TAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU </span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25819020516200.pdf"><span style="font-size: small;">GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></a></p>Wed, 06 Feb 2019 12:50:00 +0100GODIŠNJE IZVJEŠĆEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izvjee-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izvjee-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Godisnje_izvjesce2018.pdf"><span style="font-size: medium;">IZVJE&Scaron;ĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU</span></a></p>Wed, 30 Jan 2019 10:08:00 +0100FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko--izvjee-djeji-vrti-krijesnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko--izvjee-djeji-vrti-krijesnica<p>&nbsp;</p> <p><a href="/uploads/FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE-DVK-GHK-2018.pdf"><span style="font-size: medium;">- FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA ZA 2018. GODINU</span></a></p> <p><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/SKM_C25819012814240biljeskeVrtic.pdf">- BILJE&Scaron;KE UZ GODI&Scaron;NJE FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE</a><br /></span></p>Mon, 28 Jan 2019 14:52:00 +0100FINANCIJSKO IZVJEŠĆE GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko-izvjee-gradska-knjinica-i-itaonicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko-izvjee-gradska-knjinica-i-itaonica<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/FINANCIJSKO IZV-2018-GKICMC.pdf"><span style="font-size: medium;">- FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA M. CVETNIĆA</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/FINANCIJSKO IZV-2018-GKICMC.pdf"><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp; HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2018. GODINU</span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/SKM_C25819012814250biljeskeGKICMC.pdf">- BILJE&Scaron;KE UZ GODI&Scaron;NJE FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE</a><br /></span></p>Mon, 28 Jan 2019 14:47:00 +0100