Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-PZ18102018http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-PZ18102018<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <ul> <li> <p><a href="/uploads/Obavijest - Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu(1).pdf"><span style="font-size: small;">Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu</span></a></p> <a href="/uploads/Obavijest - Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu(1).pdf"><span style="font-size: small;"> </span></a> <p>&nbsp;</p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol type="1"> <li><a href="/uploads/Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem.docx"><span style="font-size: small;">Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu;</span></a></li> <span style="font-size: small;"> </span> <li><a href="/uploads/Tablični prikaz raspolaganja zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu2.xlsx"><span style="font-size: small;">Tablični prikaz raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu;</span></a></li> <span style="font-size: small;"> </span> <li><a href="/uploads/5bc87535-d768-4151-a16f-4eaab93a4923-KKP GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA.png"><span style="font-size: small;">Grafički prikaz Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu</span></a><ol type="1"> <li><a href="/uploads/5bc87535-d768-4151-a16f-4eaab93a4923-KKP GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA.png"><span style="font-size: small;">KKP GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</span></a></li> <li><a href="/uploads/KKP NASELJE ČUKUR.png"><span style="font-size: small;">KKP NASELJE ČUKUR</span></a></li> <li><a href="/uploads/KKP NASELJE HRVATSKA KOSTAJNICA I ROSULJE.png"><span style="font-size: small;">KKP NASELJE HRVATSKA KOSTAJNICA I ROSULJE</span></a></li> <li><a href="/uploads/KKP NASELJE PANJANI.png"><span style="font-size: small;">KKP NASELJE PANJANI</span></a></li> <li><a href="/uploads/KKP NASELJE RAUSOVAC.png"><span style="font-size: small;">KKP NASELJE RAUSOVAC</span></a></li> <li><a href="/uploads/KKP NASELJE SELI&Scaron;TE KOSTAJNIČKO.png"><span style="font-size: small;">KKP NASELJE SELI&Scaron;TE KOSTAJNIČKO</span></a></li> <li><a href="/uploads/KKP NASELJE UTOLICA.png"><span style="font-size: small;">KKP NASELJE UTOLICA</span></a></li> </ol></li> <span style="font-size: small;"> </span></ol> <p>&nbsp;</p>Thu, 18 Oct 2018 13:39:00 +0200Prijavnica za dodjelu stipendijahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/prijavnica-za-dodjelu-stipendijahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/prijavnica-za-dodjelu-stipendija<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/prijavnica za dodjelu stipendija slanje na objavu.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">PRIJAVNICA</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/prijavnica za dodjelu stipendija slanje na objavu.pdf"><span style="font-size: medium;"><br />za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Hrvatske Kostajnice</span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><em>Podjela stipendija biti će 02. studenog 2018. godine u 19:00 sati u </em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><em>Gradskoj vijećnici Grada Hrvatske Kostajnice.</em></span></p>Mon, 15 Oct 2018 15:13:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-ODLUKAD224http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-ODLUKAD224<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Odluka - D224.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">Odluka</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Odluka - D224.pdf"><strong><span style="font-size: medium;"> o privremenom zatvaranju državne ceste D224 u naselju Majur</span></strong></a></p>Tue, 09 Oct 2018 08:25:00 +0200NATJEČAJhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/natjeajDVK092018SPhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/natjeajDVK092018SP<p><br id="__mce" /></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/NATJEČAJ-SPREMAČICA10-2018.pdf"><span style="font-size: large;"><strong>N A T J E Č A J</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/NATJEČAJ-SPREMAČICA10-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/NATJEČAJ-SPREMAČICA10-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>za zasnivanje radnog odnosa</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/NATJEČAJ-SPREMAČICA10-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/NATJEČAJ-SPREMAČICA10-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>Spremač/ica - 1 izvr&scaron;itelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme </strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/NATJEČAJ-SPREMAČICA10-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Tue, 25 Sep 2018 11:05:00 +0200NATJEČAJhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/natjeaj-DVK12018http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/natjeaj-DVK12018<p>&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA09-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>N A T J E Č A J</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA09-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA09-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>za zasnivanje radnog odnosa</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA09-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/NATJEČAJ-ODGOJITELJICA09-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>Odgojitelj/ica&nbsp; - 1 izvr&scaron;itelj/ica na određeno puno radno vrijeme </strong></span></a></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 25 Sep 2018 11:02:00 +0200PODMJERA 6.3. - "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/podmjera2018-6-3http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/podmjera2018-6-3<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>EU Fondovi objavili su natječaj pod nazivom:</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>PODMJERA 6.3. - "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">&uuml;&nbsp; Cilj ove operacije je pružanje pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na trži&scaron;nu proizvodnju ali im nedostaju glavni resursi. Potpora će pomoći da ista postanu komercijalno održiva, &scaron;to je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&uuml;&nbsp; Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&uuml;&nbsp; Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&uuml;&nbsp; Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Rok za prijavu</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Rok za podno&scaron;enje Zahtjeva za potporu počinje teći od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;Vi&scaron;e informacija o natječaju:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="https://eufondovi.hr/natjecaji/najava-otvoreno-zatvoreno/mjera-63">https://eufondovi.hr/natjecaji/najava-otvoreno-zatvoreno/mjera-63</a></span></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 20 Sep 2018 11:11:00 +020011. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/11-sjednica-gradskog-vijeahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/11-sjednica-gradskog-vijea<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>GRADSKO VIJEĆE</p> <p>KLASA: 022-05/17-01/46</p> <p>URBROJ: 2176/02-02-18-11</p> <p>Hrvatska Kostajnica, 05. rujna 2018.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proči&scaron;ćen tekst, 137/15 i 123/17 ), članka 34. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice, ( &bdquo;Službeni vjesnik" br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ), članka 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo;Službeni vjesnik" br. 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 )</p> <p align="center">&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>S A Z I V A M</strong></span></h1> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>11</strong><strong>. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>koja će se održati u ponedjeljak, &nbsp;10. rujna 2018. godine u zgradi Gradske uprave, Trg Nikole &Scaron;ubića Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica, s početkom u 20,00 sati.</strong></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Za sjednicu&nbsp; predlažem:</span></p> <h2 style="text-align: center;">D N E V N I&nbsp; &nbsp;R E D</h2> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Suglasnost na Prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića &bdquo; Krijesnica " Hrvatska Kostajnica</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rekonstrukcija zgrade u svrhu otvaranja kulturnog centra - Odluka o davanju </span></p> <p><span style="font-size: small;">suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Hrvatske Kostajnice unutar Mjere 07</span></p> <p><span style="font-size: small;"> <a name="_Hlk523906081">&bdquo; Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima " iz Programa ruralnog razvoja </a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a name="_Hlk523906081">Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma/kulturnog centra na k.č.br. 1001 (125) k.o. Kostajnica u Hrvatskoj Kostajnici - Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Hrvatske Kostajnice unutar Mjere 07 &bdquo; Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima " iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o I. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o usklađivanju podataka u Planu za&scaron;tite od požara</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vijećnička pitanja</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><span style="font-size: small;">Molimo Va&scaron;u nazočnost, a eventualnu spriječenost molimo opravdajte osobno u stručnoj službi ili putem telefona 044/551-551. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PREDSJEDNIK</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ivan Čubaković, prof.</p> <p>&nbsp;</p>Fri, 07 Sep 2018 08:14:00 +0200PREZENTACIJA PROGRAMA ZA FINANCIRANJE OPG-ova, OBRTNIKA I ZADRUGAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/prezentacija-programa-za-financiranje-opg-ova-obrtnika-i-zadrugahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/prezentacija-programa-za-financiranje-opg-ova-obrtnika-i-zadruga<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">PREZENTACIJA PROGRAMA ZA FINANCIRANJE </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">OPG-ova, OBRTNIKA I ZADRUGA</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">U ponedjeljak 10.09.2018 u 19:00 sati u gradskoj vijećnici održat će se prezentacija programa za financiranje OPG-ova, obrtnika i zadruga.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">Vi&scaron;e informacija na <a href="http://www.mps.hr/hr/natjecaji/ostalo/natjecaj-za-financiranje-projekata-u-2018-godini-prema-programu-za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina">www.mps.hr</a></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">Dobro do&scaron;li su svi zainteresirani i iz susjednih područja.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p>Wed, 05 Sep 2018 08:51:00 +0200KESTENIJADA 2018http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/kestenijada-2018http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/kestenijada-2018<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">KESTENIJADA 2018</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/2-CJENIK ZAKUPA-2018 (2).pdf"><span style="font-size: medium;">CJENIK ZAKUPA JAVNE POVR&Scaron;INE I &Scaron;TANDA</span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>Fri, 24 Aug 2018 19:15:00 +0200IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVIhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izvjee-o-javnoj-raspravihttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izvjee-o-javnoj-raspravi<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/izvje&scaron;će o javnoj raspravi.pdf"><span style="font-size: small;">I. IZMJENE I DOPUNE</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/izvje&scaron;će o javnoj raspravi.pdf"><span style="font-size: small;">PROSTORNOG PLANA UREĐENJA</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/izvje&scaron;će o javnoj raspravi.pdf"><span style="font-size: small;">GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/izvje&scaron;će o javnoj raspravi.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">I Z V J E &Scaron; Ć E&nbsp; O&nbsp; J A V N O J&nbsp; R A S P R A V I</span></strong></a></p>Thu, 23 Aug 2018 08:37:00 +0200