Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/POSLOVNI UZLET SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/poslovni-uzlet-sisako-moslavake-upanijehttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/poslovni-uzlet-sisako-moslavake-upanije<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Pozivnicasmz1.jpg"><img style="margin: 1px; border: 1px solid black;" src="/uploads/Pozivnicasmz1.jpg" alt="" width="543" height="694" /></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/PR_Poslovni uzlet Sisačko-moslavačke županije.pdf">POSLOVNI UZLET SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Poslovni uzlet sisacko moslovacka program.pdf">POSLOVNI UZLET SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE - PROGRAM</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Wed, 20 Sep 2017 13:19:00 +0200KESTENIJADA 2017http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/kestenijada-2017http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/kestenijada-2017<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">KESTENIJADA 2017</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/5-ODLUKA kestenijada 2017 - MEM.pdf"><strong><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">ODLUKA KESTENIJADA 2017</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/27-CJENIK ZAKUPA-2017.pdf"><strong><span style="font-size: small;">Postupak rezervacije i plaćanja zakupa javne povr&scaron;ine</span></strong></a></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: large;"><br /></span></strong></p>Fri, 08 Sep 2017 14:43:00 +0200IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>ČLANKA 80 ZAKONA O JAVNOJ NABAVI</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>( &bdquo; Narodne novine " br. 120/16 )</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><span style="font-size: small;">Kojom ja, DALIBOR BI&Scaron;ĆAN na dužnosti gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">kao predstavnik naručitelja:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA, Trg N.&Scaron;.Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">u smislu članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">izjavljujem da kao privatna osoba</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja <strong>ne obavljam</strong> upravljačke poslove u gospodarskim subjektima</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2. <strong>nisam vlasnik</strong> poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s vi&scaron;e od 0,5 %</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju )</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 08 Sep 2017 14:39:00 +0200PRAVILNIK JEDNOSTAVNA NABAVAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/pravilnik-jednostavna-nabavahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/pravilnik-jednostavna-nabava<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Pravilnik JEDNOSTAVNA NABAVA.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">PRAVILNIK JEDNOSTAVNA NABAVA</span></strong></a></p>Wed, 30 Aug 2017 18:07:00 +0200REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017.Ghttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-za-2017ghttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-za-2017g<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2017 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI </strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2017 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2017. GODINU </strong></span></a></p>Thu, 03 Aug 2017 10:42:00 +0200IZMJENE PLANA NABAVE GHK ZA 2017.http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izmjene-plana-nabave-ghk-za-2017http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izmjene-plana-nabave-ghk-za-2017<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Izmjene Plana nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;">IZMJENE PLANA NABAVE</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Izmjene Plana nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;">GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE ZA</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Izmjene Plana nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;">2017. GODINU</span></a></p>Mon, 31 Jul 2017 08:53:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-IIDPPUGHKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-IIDPPUGHK<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">IZMJENE I DOPUNE</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice donijelo je, 7. srpnja 2017., &bdquo;Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice".</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izmjene i dopune obuhvaćaju&nbsp; usklađenje postojećeg prostornog Plana (PPUG - &bdquo;Službeni vjesnik" Grada Hrvatske Kostajnice br. 12/03) &nbsp;sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije (&bdquo;Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br. 4/01, 12/10 i 10/17) odnosno&nbsp; usklađenje lokacije koridora cestovne obilaznice Grada Hrvatske Kostajnice sa Idejnim rje&scaron;enjem Hrvatskih cesta d.o.o. iz Zagreba.</span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Odluka PPUG.pdf"><span style="font-size: small;"><em>Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice </em></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/outpuHOK.pdf"><span style="font-size: small;"><em>Grafički izvadak Idejnog rje&scaron;enja sjeverne obilaznice </em></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="http://www.zpusmz.hr/PPUG%20HRVATSKA%20KOSTAJNICA/01%20NASLOVNA.htm"><span style="font-size: small;"><em>PPUG HRVATSKA KOSTAJNICA</em></span></a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><em><a href="http://www.zpusmz.hr/PP%20SM%C5%BD%20II.%20ID/01%20NASLOVNA.htm">IZVADAK II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA SMŽ</a><br /></em></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: medium;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Thu, 27 Jul 2017 12:05:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-KULTURA-2018http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-KULTURA-2018<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">POZIV</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU (rok: 15.09.2017 )</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18839"><span style="font-size: medium;">http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18839</span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>Mon, 24 Jul 2017 10:41:00 +0200ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GHKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-ureenja-ghkhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-ureenja-ghk<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Odluka PPUG.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>ODLUKA <br />O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="/uploads/Odluka PPUG.pdf">GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</a><br /></strong></span></p>Fri, 14 Jul 2017 11:23:00 +0200ODLUKE 1.SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluke-1sjednice-gradskog-vijeahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluke-1sjednice-gradskog-vijea<p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: small;">Na prvoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 07. srpnja 2017. god. donijete su slijedeće odluke:</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp; Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu&nbsp;&nbsp; djelatnost</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za financije i Proračun</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja&nbsp;</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp;&nbsp; koji dužnost obavlja volonterski</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o prestanku važenja Odluke o visini naknada za rad članova gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o osnivanju prava građenja u korist Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small;">Na istoj sjednici nije prihvaćeno:</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu i financijsko izvje&scaron;će EKOS Hrvatska Kostajnica d.o.o. za 2016. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu i financijsko izvje&scaron;će JP Komunalac d.o.o. za 2016. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu i financijsko izvje&scaron;će Vatrogasne zajednice područja Hrvatska Kostajnica za 2016. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 14 Jul 2017 11:18:00 +0200