Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/JAVNI POZIV-PODNOŠENJE PONUDA ZA NAJAM NEKRETNINEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/javni-poziv-podnoenje-ponuda-za-najam-nekretninehttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/javni-poziv-podnoenje-ponuda-za-najam-nekretnine<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>J A V N I &nbsp;&nbsp;&nbsp;P O Z I V</strong></span></p> <p align="center"><a href="/uploads/JAVNI POZIV -nekretninaj.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>za podno&scaron;enje ponuda za najam nekretnine - kuće</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 22 Feb 2018 10:52:00 +0100POZIV ZA DOSTAVU PONUDAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/poziv-za-dostavu-ponudahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/poziv-za-dostavu-ponuda<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Poziv za dostavu ponuda</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><br /><strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Jednostavna nabava - DERATIZACIJA 2018_.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>Deratizacija na području Grada Hrvatske Kostajnice</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Thu, 22 Feb 2018 10:49:00 +0100Financijsko izvješće za 2017.http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko-izvjee-za-2017IIhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko-izvjee-za-2017II<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Financijsko izvje&scaron;će 01.01.2017.-31.12.2017.</strong></span><span style="font-size: medium;"><strong></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="/uploads/Prorac2017.pdf"><span style="font-size: small;">Izvje&scaron;taji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. - 31. prosinac 2017. </span></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><br /><a href="/uploads/Tablica5.pdf"><span style="font-size: small;">Tablica 5</span></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Tablica8.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>Tablica 8&nbsp; </strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Bilje&scaron;ke uz Godi&scaron;nje financijsko izvje&scaron;će.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>Bilje&scaron;ke uz godi&scaron;nje financijsko izvje&scaron;će</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="/uploads/Tablice uz obvezne Biljeske.pdf">Tablice uz obvezne bilje&scaron;ke</a><br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><strong><br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Mon, 19 Feb 2018 14:22:00 +0100REGISTAR UGOVORA ZA 2017.http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-ugovora-za-2017http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-ugovora-za-2017<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2017-1 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI </strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Registar ugovora za 2017-1 .pdf"> </a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2017-1 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2017. GODINU </strong></span></a></p>Fri, 09 Feb 2018 10:22:00 +0100OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-PREGLED-DJECE2018http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-PREGLED-DJECE2018<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: small;">Obavijest o pregledu djece prije upisa</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">i upisu djece u 1. razred osnovne &scaron;kole za &scaron;kolsku godinu</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">2018./2019. za područje Sisačko-moslavačke županije</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">Temeljem članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta,</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14.), Ured državne uprave u</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za dru&scaron;tvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>O B A V J E &Scaron; T A V A</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">roditelje/ skrbnike/ staratelje djece (u daljnjem tekstu: roditelj)</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">o pregledu djece prije upisa u 1. razred osnovne &scaron;kole i</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">upisu djece u 1. razred osnovne &scaron;kole za &scaron;kolsku godinu 2018./2019.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Pregled djece </strong>prije upisa u 1. razred osnovne &scaron;kole</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">obavljat će se prema niže objavljenom rasporedu.<br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Upis djece </strong>u 1. razred osnovne &scaron;kole obavljat će se</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>1., 4. i 5. lipnja 2018. </strong>godine</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">u matičnim &scaron;kolama i područnim razrednim odjelima prema mjestu prebivali&scaron;ta,</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">odnosno prijavljenog boravi&scaron;ta djeteta, te upisnog područja kojem dijete</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">pripada, a koje je u skladu s mrežom osnovnih &scaron;kola na području</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">Sisačko-moslavačke županije.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">U 1. razred osnovne &scaron;kole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2018. godine navr&scaron;avaju &scaron;est godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. godine.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Iznimno, za dijete koje će do kraja tekuće godine navr&scaron;iti &scaron;est godina života, a nije &scaron;kolski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Uredu za uvr&scaron;tavanje djeteta u popis &scaron;kolskih obveznika.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Za dijete koje je bilo uključeno u pred&scaron;kolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mi&scaron;ljenje stručnog tima pred&scaron;kolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Na dan upisa u &scaron;kolu roditelj djeteta treba donijeti:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- liječničko uvjerenje</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- rje&scaron;enje kojim se odobrava prijevremeni upis.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Plan upisa objavit će se na mrežnim stranicama Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, a Obavijest o pregledu djece prije upisa i upisu djece u 1. razred osnovne &scaron;kole za &scaron;kolsku godinu 2018./2019. za područje Sisačko-moslavačke županije na oglasnim pločama dječjih vrtića, osnovnih &scaron;kola, te zdravstvenim ustanovama.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/RASPORED PREGLEDA-2018.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>RASPORED PREGLEDA DJECE PRIJE UPISA U 1. RAZRED OSNOVNE &Scaron;KOLE ZA &Scaron;KOLSKU GODINU 2018./2019.</strong></span></a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 05 Feb 2018 15:49:00 +0100OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijestPP2018http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijestPP2018<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Plan prijema za 2018..pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">P L A N&nbsp; P R I J M A</span></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2018..pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2018..pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2018..pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Plan prijema za 2018..pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">u službu službenika i namje&scaron;tenika u upravnim tijelima</span></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2018..pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Plan prijema za 2018..pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Grada Hrvatske Kostajnica</span></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2018..pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> </span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span></span></p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan prijema za 2018. stručno ospos.pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">P L A N&nbsp; &nbsp;&nbsp;P R I J M A</span></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2018. stručno ospos.pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan prijema za 2018. stručno ospos.pdf"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</span></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2018. stručno ospos.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a><strong><br /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Mon, 05 Feb 2018 15:45:00 +0100FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PRORAČUNSKIH KORISNIKAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijska-izvjea-proraunskih-korisnika2017http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijska-izvjea-proraunskih-korisnika2017<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Financijska izvje&scaron;ća proračunskih korisnika </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>01.01.2017.-31.12.2017. g</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong></strong></span><span style="font-size: medium;"><strong>Gradska knjižnica i čitaonica M. Cvetnića</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ProracGKIC.pdf"><span style="font-size: small;">Proračun</span></a></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/FIN IZVJE&Scaron;ĆE ZA 2017 GKIČ-bilje&scaron;ke.pdf">Financijsko izvje&scaron;će za 2017 - Bilje&scaron;ke </a><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Dječji vrtić &bdquo;Krijesnica"</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/ProracVRTIC.pdf"><span style="font-size: small;">Proračun</span></a></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/FIN IZVJE&Scaron;ĆE ZA 2017 VRTIĆ-bilje&scaron;ke.pdf"><span style="font-size: small;">Financijsko izvje&scaron;će za 2017 - Bilje&scaron;ke</span></a></p>Fri, 02 Feb 2018 19:06:00 +0100PLAN KLASIFIKACIJSKIH I BROJČANIH OZNAKAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-klasifikacijskih-i-brojanih-oznakahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-klasifikacijskih-i-brojanih-oznaka<p>&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan klasifikcijskiH oznaka 2018_.pdf"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: medium;"><strong>P L A N</strong></span></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan klasifikcijskiH oznaka 2018_.pdf"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan klasifikcijskiH oznaka 2018_.pdf"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: medium;"><strong>klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u</strong></span></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan klasifikcijskiH oznaka 2018_.pdf"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan klasifikcijskiH oznaka 2018_.pdf"><span style="font-family: andale\ mono, times;"><span style="font-size: medium;"><strong>uredskom poslovanju Grada Hrvatske Kostajnice</strong></span></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan klasifikcijskiH oznaka 2018_.pdf"><span style="font-family: andale\ mono, times;"> </span></a></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 30 Jan 2018 15:32:00 +0100PLAN NABAVE ZA 2018. GODINUhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-za-2018-godinuhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-za-2018-godinu<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>HR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} --> <!--[endif] --></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="/uploads/Plan nabave za 2018god_.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">PLAN NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2018god_.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2018god_.pdf"> </a></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><a href="/uploads/Plan nabave za 2018god_.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">ZA 2018. GODINU</strong></span></a></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 25 Jan 2018 19:28:00 +0100OBAVIJEST - Roditeljski sastanak program predškolehttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest---roditeljski-sastanak-program-predkolehttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest---roditeljski-sastanak-program-predkole<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>OBAVIJEST</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>(roditeljski sastanaka za program pred&scaron;kole)</strong></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p><span style="font-size: small;">Po&scaron;tovani roditelji,</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Roditeljski sastanak za djecu upisanu u program pred&scaron;kole za pedago&scaron;ku godinu 2017./2018. održat će se u <strong>petak 26. siječnja 2018. godine u 13,00 sati</strong> u prostoru zbornice DV &bdquo;Krijesnica" Hrvatska Kostajnica.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">Na roditeljskom sastanku ćete biti obavije&scaron;teni:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o načinu provedbe programa pred&scaron;kole</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; obvezama roditelja</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; točnom datumu početka programa</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; terminima dovođenja i dolaska po djecu</span></p> <p><span style="font-size: small;"> Na roditeljski sastanak <strong>ne trebate povesti djecu.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 22 Jan 2018 16:29:00 +0100