Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/NACRT-STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM GRADA HRVATSKE KOSTAJNICEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/strateki-razvojni-program-grada-hrvatske-kostajnicehttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/strateki-razvojni-program-grada-hrvatske-kostajnice<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/GHK_Strategija_finalno.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">NACRT - STRATE&Scaron;KI RAZVOJNI PROGRAM GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/GHK_Strategija_finalno.pdf"><strong>ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE</strong></a><br /></span></p>Fri, 14 Dec 2018 09:43:00 +0100ODLUKAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka12-2018-OTPADhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka12-2018-OTPAD<p style="text-align: center;"><a href="/uploads/odluka otpad 12-20181.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">ODLUKA </span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/odluka otpad 12-20181.pdf"><strong><span style="font-size: small;">o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području </span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/odluka otpad 12-20181.pdf"><strong><span style="font-size: small;">Grada Hrvatske Kostajnice</span></strong></a><br /></span></p>Fri, 14 Dec 2018 08:53:00 +0100Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištemhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/program-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljitemhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/program-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljitem<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Program raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/ZAKLJUČAK.pdf"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">1. ZAKLJUČAK</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/ODLUKA PROGRAM RASPOLAGANJAPZGHK.pdf"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">2. ODLUKA</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; <a href="/uploads/12. sjednica GV - Uz Odluku - Program raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem.docx">1.Program raspolaganja poljoprivrednim zemlji&scaron;tem u vlasni&scaron;tvu Republike Hrvatske</a></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp; <a href="/uploads/Kopija 12. sjednica GV - uz program raspolaganja poljoprvrednim zemlji&scaron;tem - tablica.pdf">2.Tablični prikaz</a><br /></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p>Thu, 13 Dec 2018 16:10:00 +0100ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-ponitenju-natjeaja12-2018http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-ponitenju-natjeaja12-2018<p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25818121211190.pdf"><span style="font-size: medium;">ODLUKA </span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/SKM_C25818121211190.pdf"><span style="font-size: small;">O PONI&Scaron;TENJU NATJEČAJA</span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/SKM_C25818121211190.pdf"><span style="font-size: small;">ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME VI&Scaron;EG REFERENTA ZA RAČUNOVODSTVO - FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></a><br /></span></p>Wed, 12 Dec 2018 18:56:00 +0100POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/polugodinji-izvjetaj-o-izvrenju-prorauna2018-http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/polugodinji-izvjetaj-o-izvrenju-prorauna2018-<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">POLUGODI&Scaron;NJI IZVJE&Scaron;TAJ O IZVR&Scaron;ENJU PRORAČUNA</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE ZA RAZDOBLJE </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>01.01.2018.-30.06.2018.</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/ODLUKA-Polugodi&scaron;nji izvje&scaron;taj o izvr&scaron;enju2018.pdf"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">ODLUKA - POLUGODI&Scaron;NJI IZVJE&Scaron;TAJ O IZVR&Scaron;ENJU PRORAČUNA</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Izvr&scaron;enje po programskoj klasifikaciji2018.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">IZVR&Scaron;ENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Izvr&scaron;enje po organizacijskoj klasifikaciji2018.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">IZVR&Scaron;ENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Račun financiranja po izvorima financiranja2018.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji2018.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja2018.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji2018.xls"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/DODATNA OBRAZLOŽENJA2018.pdf"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">DODATNA OBRAZLOŽENJA</span></span></a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></span></p>Tue, 11 Dec 2018 14:29:00 +0100PRORAČUN GRADA HRVATSKE KOSTAJNICEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/proraun-grada-hrvatske-kostajnice2019-2020-2021http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/proraun-grada-hrvatske-kostajnice2019-2020-2021<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">PRORAČUN GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE ZA 2019.g </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">S PROJEKCIJAMA ZA 2020.-2021.g</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/ODLUKA-Proračun2019.pdf"><span style="font-size: small;">ODLUKA- PRORAČUN</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Odluka-o raspodjeli2019.pdf"><span style="font-size: small;">ODLUKA O RASPODJELI</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Plan proračuna za 2019.g..xlsx"><span style="font-size: small;">PLAN PRORAČUNA ZA 2019.g</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Plan razvojnih programa.xlsx"><span style="font-size: small;">PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Ispis projekcije plana proračuna - Posebni dio.xls"><span style="font-size: small;">ISPIS PROJEKCIJE PLANA PRORAČUNA - POSEBNI DIO</span></a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/Ispis projekcije plana proračuna - Opći dio.xls"><span style="font-size: small;">ISPIS PROJEKCIJE PLANA PRORAČUNA - OPĆI DIO</span></a></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Obrazloženje proračuna-2019.g..pdf">OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA - 2019.g</a><br /></span></span></p>Tue, 11 Dec 2018 14:20:00 +0100VII IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018.http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/vii-izjene-plana-nabave-za-2018http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/vii-izjene-plana-nabave-za-2018<p>&nbsp;</p> <p>REPUBLIKA HRVATSKA</p> <p>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</p> <p>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</p> <p>GRADONAČELNIK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>KLASA: 022-05/18-01/03</p> <p>UR.BROJ: 2176/02-01-18-8</p> <p>Hrvatska Kostajnica, 26. studenog 2018.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( &bdquo; Narodne novine " br. 120/16 ) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( &bdquo; Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp; donio je</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>VII. IZMJENE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp; ZA 2018. GODINU</strong></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 1.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>U planu nabave za 2018. god., KLASA: 022-05/18-01/03, UR.BROJ: 2176/02-01-18-1 od 18. siječnja 2018. god. iza predmeta nabave &nbsp;&bdquo; N 26 - Reciklažno dvori&scaron;te - Provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbe i vidljivosti projekta " dodaje se novi predmet nabave koji glasi:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&bdquo; N 27 - Nabava kombi vozila za prijevoz putnika "</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Brojčana oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabave:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Procjenjena vrijednost: 50.000,00 kuna</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Planirani početak postupka: studeni 2018.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- Trajanje ugovora: &nbsp;2 mjeseca.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>Članak 2.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Ove izmjene Plana nabave stupaju na snagu danom dono&scaron;enja, a objavit će se u &bdquo; Službenom vjesniku ", u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici www.hrvatska-kostajnica.hr.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GRADONAČELNIK</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalibor Bi&scaron;ćan</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 27 Nov 2018 18:20:00 +0100NATJEČAJ-VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVOhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/natjeaj-vii-referent-za-raunovodstvohttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/natjeaj-vii-referent-za-raunovodstvo<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>NATJEČAJ</strong></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice na radno mjesto:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">- <strong>vi&scaron;i referent za računovodstvo - financijski knjigovođa </strong>- 1 izvr&scaron;itelj, m/ž , na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/uploads/Natječaj - VI&Scaron;I REFERENT RAČUNOVODSTVO.pdf"><span style="font-size: small;">NATJEČAJ - VI&Scaron;I REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO</span></a></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/VI&Scaron;I REFERNET - opis posla.pdf">OPIS POSLOVA - VI&Scaron;I REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO.</a><br /></span></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 26 Nov 2018 14:20:00 +0100SAZIV ZA 12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/saziv-za-12-sjednicu-gradskog-vijeahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/saziv-za-12-sjednicu-gradskog-vijea<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/12-SJEDNICA -GVGHK2018.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">SAZIV ZA 12.SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA </span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/12-SJEDNICA -GVGHK2018.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</span></strong></a></p>Mon, 26 Nov 2018 08:39:00 +0100OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-22112018http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-22112018<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>OBAVIJEST</strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. </strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="/uploads/Poziv na radionice.pdf">- POZIV NA RADIONICE -</a></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Thu, 22 Nov 2018 15:15:00 +0100