Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/GIP - OBJAVA PRIVREMENIH REZULTATA LOKALNIH IZBORAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-rezultata-lokalnih-izborahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-rezultata-lokalnih-izbora<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">GIP - OBJAVA PRIVREMENIH REZULTATA LOKALNIH IZBORA</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rezultati izbora-Gradonačelnik.pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">PRIVREMENI REZULTATI IZBORA:&nbsp; ZA GRADONAČELNIKA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rezultati izbora-Gradsko vijeće .pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">PRIVREMENI REZULTATI IZBORA:&nbsp; ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Rezultati izbora-pripadnici srpske nacionalne manjine.pdf">PRIVREMENI REZULTATI IZBORA:&nbsp; IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</a><br /></span></span></strong></p>Mon, 22 May 2017 12:07:00 +0200GIP-OBAVIJEST O INSTRUKTAŽI ZA BIRAČKE ODBOREhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip-obavijest-o-instruktai-za-birake-odborehttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip-obavijest-o-instruktai-za-birake-odbore<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/OBAVIJEST instuktaža.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>GIP-Obavijest o instruktaži za biračke odbore</strong></span></a></p>Thu, 18 May 2017 13:31:00 +0200OBAVIJEST IZBORNIM SUDIONICIMAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-izbornim-sudionicimahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-izbornim-sudionicima<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Obavijest-GIP.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>OBAVIJEST IZBORNIM SUDIONICIMA O DEŽURSTVU-GIP GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p>Fri, 12 May 2017 09:02:00 +0200PLAN NABAVE GHK ZA 2017. GODINUhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-ghk-za-2017-godinuhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-nabave-ghk-za-2017-godinu<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>PLAN NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/Plan nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2017. GODINU</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 09 May 2017 09:08:00 +0200REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2016. GODINIhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-u-2016-godinihttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-u-2016-godini<p>&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2016 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2016.GODINI </strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/Registar ugovora za 2016 .pdf"> </a></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 08 May 2017 13:06:00 +0200OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA - GIP GHKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/objava-pravovaljanih-kandidacijskih-i-zbirnih-lista---gip-ghkhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/objava-pravovaljanih-kandidacijskih-i-zbirnih-lista---gip-ghk<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA- GIP GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rjesenje-zbirno GRADSKO VIJEĆE.pdf"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;">PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICA</span></span></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rjesenje-zbirno GRADONAČELNIK.pdf"><span style="font-size: medium;">ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/Rjesenje-zbirno SR NAC MANJ .pdf">ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBORZAMJENIKA GRADONAČELNIKA HRVATSKE KOSTAJNICE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</a><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></span></p>Fri, 05 May 2017 10:54:00 +0200GIP GHK - RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/gip-ghk---rjeenje-o-odreivanju-birakih-mjestahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/gip-ghk---rjeenje-o-odreivanju-birakih-mjesta<p>&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>RJE&Scaron;ENJE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>NA PODRUČJU GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/BIRAČKA MJESTA.pdf"><span style="font-size: medium;"> </span></a></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 05 May 2017 08:48:00 +0200JAVNI POZIVhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/javni-poziv-zagrebacka-kutinskahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/javni-poziv-zagrebacka-kutinska<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp; REPUBLIKA HRVATSKA</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GRADONAČELNIK</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Klasa:&nbsp;&nbsp; 930-01/16-01/01</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urbroj: 2176/02-01<a name="_GoBack"></a>-17-20</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hrvatska Kostajnica, 12. travnja 2017.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grad Hrvatska Kostajnica, temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Obja&scaron;njenja Sredi&scaron;njeg ureda Državne geodetske uprave (Obja&scaron;njenje, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) objavljuje</span></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong>JAVNI POZIV</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp; kojim Grad Hrvatska Kostajnica, kao pravna osoba u čijem su vlasni&scaron;tvu nerazvrstane ceste na području Grada Hrvatske Kostajnice, i to:</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Zagrebačka ulica i Kutinska ulica</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>na </strong><strong>k.č. br. 1237/1, &nbsp;1243, &nbsp;1247/1, &nbsp;1257/1, &nbsp;1266/1, 1302/2, &nbsp;1302/11, &nbsp;1305/11, &nbsp;1310/13, &nbsp;1305/31, &nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>K.O. Kostajnica.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">obavje&scaron;tava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče s zemlji&scaron;tem na kojem su izvedene ceste (ulice), <strong>o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemlji&scaron;nu knjigu</strong> u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dana 9. svibnja 2017. (utorak), u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, predstavnici Grada Hrvatske Kostajnice i ovla&scaron;teni inženjer geodezije Ivica Skenderović u svojstvu geodetskog stručnjaka, upisan u Komoru ovla&scaron;tenih inženjera pod brojem GEO 632, izvest će radove obilježavanja &nbsp;granica zemlji&scaron;ta na kojem su izgrađene ceste.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nositelji stvarnih prava na zemlji&scaron;tu koje graniči s zemlji&scaron;tem na kojem su izvedene spomenute nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna poja&scaron;njenja. Uvid je moguće izvr&scaron;iti dana 5. lipnja 2017. (ponedjeljak) od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Hrvatske Kostajnice, Trg Nikole &Scaron;ubića Zrinskog br. 1</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GRADONAČELNIK</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tomislav Paunović</p> <p>&nbsp;</p>Thu, 04 May 2017 13:25:00 +0200NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE - GIP GHKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/nadzor-financiranja-izborne-promidbe---gip-ghkhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/nadzor-financiranja-izborne-promidbe---gip-ghk<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><strong>NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE- GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></p> <p><span style="font-size: large;"> </span></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><strong>KONTAKT PODACI:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">Marija Dupić-koordinator za nadzor financiranja</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">044/551-547</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">091/314-5231</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">marija.dupic@hrvatska-kostajnica.hr</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Vodič za financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima 2017.</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><a title="blocked::http://www.izbori.hr/231lok/static/online-edukacija/index.html" href="http://www.izbori.hr/231lok/static/online-edukacija/index.html">http://www.izbori.hr/231lok/static/online-edukacija/index.html</a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><a title="blocked::http://www.izbori.hr/231lok/static/online-edukacija/index1.html" href="http://www.izbori.hr/231lok/static/online-edukacija/index1.html">http://www.izbori.hr/231lok/static/online-edukacija/index1.html</a></span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 27 Apr 2017 09:02:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-GRADSKO-IZBORNO-POV-2017http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-GRADSKO-IZBORNO-POV-2017<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: large;"><a href="/uploads/radno vrijemeGIP.pdf"><strong>O B A V I J E S T</strong></a></span></p> <p><a href="/uploads/radno vrijemeGIP.pdf"> </a></p> <p align="center"><a href="/uploads/radno vrijemeGIP.pdf"><br id="__mce" /></a></p> <p><a href="/uploads/radno vrijemeGIP.pdf"> </a></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/radno vrijemeGIP.pdf">o radnom vremenu i dežurstvu</a></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/radno vrijemeGIP.pdf"> </a></span></p> <p><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/radno vrijemeGIP.pdf">Gradskog izbornog povjerenstva Grada Hrvatska Kostajnica</a></span></p> <p>&nbsp;</p>Thu, 27 Apr 2017 08:33:00 +0200