Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/JAVNI POZIV SMŽhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/javni-poziv-sm03-2017http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/javni-poziv-sm03-2017<p style="text-align: center;"><a href="/uploads/JAVNIPOZIVSAZ03-2017.pdf"><span style="font-size: medium;">JAVNI POZIV SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</span></a></p>Fri, 10 Mar 2017 09:57:00 +0100FINANCIJSKO IZVJEŠĆE GHK ZA 2016. GODINUhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko-izvjee-ghk-za-2016-godinuhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/financijsko-izvjee-ghk-za-2016-godinu<p><span style="font-size: medium;">FINANCIJSKO IZVJE&Scaron;ĆE GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2016. GODINU</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/uploads/financijsko-izv-2016.pdf"><span style="font-size: small;">Financijsko izvje&scaron;će Grada Hrvatska Kostajnica za 2016.</span></a></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Bilje&scaron;ke uz financijsko izvje&scaron;će za 2016.pdf">Bilje&scaron;ke uz financijsko izvje&scaron;će grada hrvatska Kostajnica za 2016. godinu</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Tabliceuzgodfinizv2016.pdf">Tablice uz obvezne bilje&scaron;ke</a></span></p>Thu, 23 Feb 2017 15:25:00 +0100PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA 2017. GODINUhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-prijma-na-struno-osposobljavanje-za-2017-godinuhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/plan-prijma-na-struno-osposobljavanje-za-2017-godinu<p>&nbsp;</p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2017 stručno ospos.pdf"><span style="font-size: small;">PLAN PRIJMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA</span></a></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2017 .pdf"><span style="font-size: small;">PLAN PRIJMA U SLUŽBU SLUŽBENIKA I NAMJE&Scaron;TENIKA U UPRAVNIM TJELIMA </span></a></p> <p><a href="/uploads/Plan prijema za 2017 .pdf"><span style="font-size: small;">GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></a></p>Wed, 08 Feb 2017 09:25:00 +0100GOD. FIN. IZV. PRORAČUNSKIH KORISNIKA GHK ZA 2016. - DVKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/god-fin-izv-proraunskih-korisnika-ghk-za-2016---dvkhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/god-fin-izv-proraunskih-korisnika-ghk-za-2016---dvk<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">GODI&Scaron;NJI FINANCIJSKI IZVJE&Scaron;TAJ PRORAČUNSKIH KORISNIKA </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2016. GODINU</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">DJEČIJI VRTIĆ KRIJESNICA</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/DVK2016.pdf"><strong><span style="font-size: small;">Izvje&scaron;taj proračuna za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine</span></strong></a></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/FIN IZVJE&Scaron;ĆE ZA 2016 VRTIĆ.pdf">Financijsko izvje&scaron;će za 2016. godinu Dječiji vrtić Krijesnica</a><br /></span></strong></p>Tue, 07 Feb 2017 18:40:00 +0100GOD. FIN. IZV. PRORAČUNSKIH KORISNIKA GHK ZA 2016. - GKČhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/godinji-financijski-izvjetaj-proraunskih-korisnika-ghk-za-2016-gkchttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/godinji-financijski-izvjetaj-proraunskih-korisnika-ghk-za-2016-gkc<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">GODI&Scaron;NJI FINANCIJSKI IZVJE&Scaron;TAJ PRORAČUNSKIH KORISNIKA </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA ZA 2016. GODINU</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA M. CVETNIĆA</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/gkc2016.pdf">Izvje&scaron;taj proračuna za razdoblje 01.01.2016 do 31.12.2016.</a></span></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/FIN IZVJE&Scaron;ĆE ZA 2016 GKIČ.pdf">Financijsko izvje&scaron;će za 2016.</a><br /></span></strong></p>Mon, 06 Feb 2017 14:49:00 +0100GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016.GODINUhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/godinje-izvjee-o-provedbi-zppi-za-2016godinuhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/godinje-izvjee-o-provedbi-zppi-za-2016godinu<p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Godisnje_izvjesce.pdf">GODI&Scaron;NJE IZVJE&Scaron;ĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016. GODINU - PDF</a></span></p> <p><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Godisnje_izvjesce.csv">GODI&Scaron;NJE IZVJE&Scaron;ĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016. GODINU - CSV</a></span></p>Mon, 16 Jan 2017 14:33:00 +0100DOČEK NOVE 2017. GODINEhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/doek-nove-2017-godinehttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/doek-nove-2017-godine<p><a href="/uploads/nova2017.png"><img style="margin: 1px; border: 1px solid black;" src="/uploads/nova2017.png" alt="" width="600" height="361" /></a></p>Thu, 29 Dec 2016 19:57:00 +0100UPUTE O KORDINACIJI AKTIVNOSTIhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/upute-o-kordinaciji-aktivnostihttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/upute-o-kordinaciji-aktivnosti<p>&nbsp;</p> <p align="center"><a href="/uploads/UPUTE O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>UPUTA</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/UPUTE O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI.pdf"><span style="font-size: small;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/UPUTE O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI IZMEĐU</strong></span></a></p> <p><a href="/uploads/UPUTE O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI.pdf"><span style="font-size: small;"> </span></a></p> <p align="center"><a href="/uploads/UPUTE O KOORDINACIJI AKTIVNOSTI.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</strong></span></a></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 23 Dec 2016 12:45:00 +0100ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJUhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-osnivanju-strunog-povjerenstva-za-koncesijuhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-osnivanju-strunog-povjerenstva-za-koncesiju<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Povjerenstvo.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJU</span></strong></a></p>Wed, 21 Dec 2016 12:42:00 +0100ODLUKE 26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluke-26-sjednice-gradskog-vijeahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluke-26-sjednice-gradskog-vijea<p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 12. prosinca 2016. god. donijeti su slijedeći programi i odluke:</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">Odluke možete pogledati i preuzeti <a href="/uploads/GV 26-1 sjednica.pdf">OVDJE.</a><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Thu, 15 Dec 2016 14:19:00 +0100