Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017.Ghttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-za-2017ghttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-za-2017g<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2017 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI </strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Registar ugovora za 2017 .pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>ZA 2017. GODINU </strong></span></a></p>Thu, 03 Aug 2017 10:42:00 +0200IZMJENE PLANA NABAVE GHK ZA 2017.http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izmjene-plana-nabave-ghk-za-2017http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/izmjene-plana-nabave-ghk-za-2017<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Izmjene Plana nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;">IZMJENE PLANA NABAVE</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Izmjene Plana nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;">GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE ZA</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Izmjene Plana nabave za 2017 god .pdf"><span style="font-size: medium;">2017. GODINU</span></a></p>Mon, 31 Jul 2017 08:53:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-IIDPPUGHKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-IIDPPUGHK<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">IZMJENE I DOPUNE</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice donijelo je, 7. srpnja 2017., &bdquo;Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice".</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izmjene i dopune obuhvaćaju&nbsp; usklađenje postojećeg prostornog Plana (PPUG - &bdquo;Službeni vjesnik" Grada Hrvatske Kostajnice br. 12/03) &nbsp;sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije (&bdquo;Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br. 4/01, 12/10 i 10/17) odnosno&nbsp; usklađenje lokacije koridora cestovne obilaznice Grada Hrvatske Kostajnice sa Idejnim rje&scaron;enjem Hrvatskih cesta d.o.o. iz Zagreba.</span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Odluka PPUG.pdf"><span style="font-size: small;"><em>Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice </em></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/outpuHOK.pdf"><span style="font-size: small;"><em>Grafički izvadak Idejnog rje&scaron;enja sjeverne obilaznice </em></span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="http://www.zpusmz.hr/PPUG%20HRVATSKA%20KOSTAJNICA/01%20NASLOVNA.htm"><span style="font-size: small;"><em>PPUG HRVATSKA KOSTAJNICA</em></span></a></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><em><a href="http://www.zpusmz.hr/PP%20SM%C5%BD%20II.%20ID/01%20NASLOVNA.htm">IZVADAK II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA SMŽ</a><br /></em></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: medium;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>Thu, 27 Jul 2017 12:05:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-KULTURA-2018http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-KULTURA-2018<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">POZIV</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU (rok: 15.09.2017 )</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18839"><span style="font-size: medium;">http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18839</span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>Mon, 24 Jul 2017 10:41:00 +0200ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GHKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-ureenja-ghkhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-ureenja-ghk<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Odluka PPUG.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>ODLUKA <br />O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="/uploads/Odluka PPUG.pdf">GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</a><br /></strong></span></p>Fri, 14 Jul 2017 11:23:00 +0200ODLUKE 1.SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluke-1sjednice-gradskog-vijeahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluke-1sjednice-gradskog-vijea<p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: small;">Na prvoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 07. srpnja 2017. god. donijete su slijedeće odluke:</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp; Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu&nbsp;&nbsp; djelatnost</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za financije i Proračun</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja&nbsp;</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp;&nbsp; koji dužnost obavlja volonterski</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o prestanku važenja Odluke o visini naknada za rad članova gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o osnivanju prava građenja u korist Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small;">Na istoj sjednici nije prihvaćeno:</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu i financijsko izvje&scaron;će EKOS Hrvatska Kostajnica d.o.o. za 2016. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu i financijsko izvje&scaron;će JP Komunalac d.o.o. za 2016. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu i financijsko izvje&scaron;će Vatrogasne zajednice područja Hrvatska Kostajnica za 2016. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 14 Jul 2017 11:18:00 +0200VOZNI RED ČAZMATRANS - HŽhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/vozni-red-azmatrans---2017hhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/vozni-red-azmatrans---2017h<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">VOZNI RED</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ČAZMATRANS I HŽ MOŽETE POGLEDATI I PREUZETI</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/Vozni red Čazmatrans - HŽ.pdf">OVDJE</a></span></p>Fri, 07 Jul 2017 07:03:00 +0200AKCIJA "PRATEĆI LIST"http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/akcija-pratei-list2017http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/akcija-pratei-list2017<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Akcija Prateći list.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">AKCIJA "PRATEĆI LIST" ZA PODRUČJE</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Akcija Prateći list.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</span></strong></a></p>Fri, 07 Jul 2017 06:59:00 +0200OBAVIJEST POREZNIM OBVEZNICIMA -POREZ NA NEKRETNINE-http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-poreznim-obveznicima--porez-na-nekretnine-http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-poreznim-obveznicima--porez-na-nekretnine-<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/PorezNaNekretnineGHK.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">OBAVIJEST POREZNIM OBVEZNICIMA</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/PorezNaNekretnineGHK.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">POREZ NA NEKRETNINE</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Obrazac 1_STAMBENI PROSTOR.pdf"><span style="font-size: small;">OBRAZAC 1 - STAMBENI PROSTOR</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Obrazac 2_POSLOVNI PROSTOR.pdf"><span style="font-size: small;">OBRAZAC 2 - POSLOVNI PROSTOR</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Obrazac 3_NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJI&Scaron;TE.pdf"><span style="font-size: small;">OBRAZAC 3 - NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJI&Scaron;TE</span></a></p>Tue, 04 Jul 2017 22:13:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-06-2017-2http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-06-2017-2<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemlji&scaron;te, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom kori&scaron;tenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemlji&scaron;tu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku&nbsp;ministra&nbsp;poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemlji&scaron;tu (Narodne novine", br. 53/17). </span></span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">VI&Scaron;E INFORMACIJA NA: <a href="http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/">http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/</a></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p>Mon, 19 Jun 2017 10:18:00 +0200