Članovi sadržaja - Grad Hrvatska Kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GHKhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-ureenja-ghkhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluka-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-ureenja-ghk<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Odluka PPUG.pdf"><span style="font-size: small;"><strong>ODLUKA <br />O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA</strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="/uploads/Odluka PPUG.pdf">GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA</a><br /></strong></span></p>Fri, 14 Jul 2017 11:23:00 +0200ODLUKE 1.SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluke-1sjednice-gradskog-vijeahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/odluke-1sjednice-gradskog-vijea<p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: small;">Na prvoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 07. srpnja 2017. god. donijete su slijedeće odluke:</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;">&nbsp; Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu&nbsp;&nbsp; djelatnost</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za financije i Proračun</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja&nbsp;</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice&nbsp;&nbsp; koji dužnost obavlja volonterski</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o prestanku važenja Odluke o visini naknada za rad članova gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o osnivanju prava građenja u korist Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odluka o prodaji nekretnine u vlasni&scaron;tvu Grada Hrvatske Kostajnice</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small;">Na istoj sjednici nije prihvaćeno:</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu i financijsko izvje&scaron;će EKOS Hrvatska Kostajnica d.o.o. za 2016. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu i financijsko izvje&scaron;će JP Komunalac d.o.o. za 2016. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p><span style="font-size: small;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izvje&scaron;će o radu i financijsko izvje&scaron;će Vatrogasne zajednice područja Hrvatska Kostajnica za 2016. god.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 14 Jul 2017 11:18:00 +0200VOZNI RED ČAZMATRANS - HŽhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/vozni-red-azmatrans---2017hhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/vozni-red-azmatrans---2017h<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">VOZNI RED</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">ČAZMATRANS I HŽ MOŽETE POGLEDATI I PREUZETI</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><a href="/uploads/Vozni red Čazmatrans - HŽ.pdf">OVDJE</a></span></p>Fri, 07 Jul 2017 07:03:00 +0200AKCIJA "PRATEĆI LIST"http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/akcija-pratei-list2017http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/akcija-pratei-list2017<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Akcija Prateći list.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">AKCIJA "PRATEĆI LIST" ZA PODRUČJE</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/Akcija Prateći list.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</span></strong></a></p>Fri, 07 Jul 2017 06:59:00 +0200OBAVIJEST POREZNIM OBVEZNICIMA -POREZ NA NEKRETNINE-http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-poreznim-obveznicima--porez-na-nekretnine-http://hrvatska-kostajnica.hr/gradski-akti/obavijest-poreznim-obveznicima--porez-na-nekretnine-<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/PorezNaNekretnineGHK.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">OBAVIJEST POREZNIM OBVEZNICIMA</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/PorezNaNekretnineGHK.pdf"><strong><span style="font-size: medium;">POREZ NA NEKRETNINE</span></strong></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Obrazac 1_STAMBENI PROSTOR.pdf"><span style="font-size: small;">OBRAZAC 1 - STAMBENI PROSTOR</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Obrazac 2_POSLOVNI PROSTOR.pdf"><span style="font-size: small;">OBRAZAC 2 - POSLOVNI PROSTOR</span></a></p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Obrazac 3_NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJI&Scaron;TE.pdf"><span style="font-size: small;">OBRAZAC 3 - NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJI&Scaron;TE</span></a></p>Tue, 04 Jul 2017 22:13:00 +0200OBAVIJESThttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-06-2017-2http://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/obavijest-06-2017-2<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemlji&scaron;te, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom kori&scaron;tenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemlji&scaron;tu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku&nbsp;ministra&nbsp;poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemlji&scaron;tu (Narodne novine", br. 53/17). </span></span></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">VI&Scaron;E INFORMACIJA NA: <a href="http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/">http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/</a></span></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p>Mon, 19 Jun 2017 10:18:00 +0200ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA HRVATSKA KOSTAJNICAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradsko-vijece/lanovi-gradskog-vijea-grada-hrvatska-kostajnicahttp://hrvatska-kostajnica.hr/gradsko-vijece/lanovi-gradskog-vijea-grada-hrvatska-kostajnica<p style="text-align: center;"><strong></strong></p> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;"><strong>IVAN ČUBAKOVIĆ&nbsp;</strong>- HDZ - predsjednik <br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>SONJA KRČMAR</strong> - HDZ - potpredsjednik </span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MILENA GRBIĆ</strong> - SDP - potpredsjednik<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MIRNA MOLNAR</strong><br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>LJUBICA KARALIĆ</strong> - HDZ<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MIROSLAV IVEZIĆ</strong> - HDZ<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MARIJAN NEDIĆ</strong></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>ROKO RAČIĆ&nbsp;</strong>- HDZ<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MEDINA OMEROVIĆ</strong></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>IVANA &Scaron;UBARIĆ</strong> - HDZ<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>TOMISLAV PAUNOVIĆ</strong></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>DRAŽEN RADIĆ&nbsp;</strong>- HSS</span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>ANDREJ MAODU&Scaron;</strong>&nbsp;- NARODNA STRANKA - REFORMISTI<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>STEVO RU&Scaron;NOV&nbsp;</strong>- SDSS&nbsp;<br /></span></li> <li><span style="font-size: small;"><strong>MILO&Scaron; DŽEBRO</strong></span></li> </ol>Fri, 09 Jun 2017 14:11:00 +0200GIP - OBJAVA KONAČNIH REZULTATA LOKALNIH IZBORAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-konanih-rezultata-lokalnih-izborahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-konanih-rezultata-lokalnih-izbora<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">GIP - OBJAVA KONAČNIH REZULTATA LOKALNIH IZBORA</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/KONAČNI REZULTATI-Gradonačelnik.pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">KONAČNI REZULTATI IZBORA: ZA GRADONAČELNIKA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/KONAČNI REZULTATI-Gradsko vijeće.pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">KONAČNI REZULTATI IZBORA: ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/KONAČNI REZULTATI-Zamjenik Gradonačelnika iz reda srpske nacionalne manjine.pdf">KONAČNI REZULTATI IZBORA: ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</a><br /></span></span></strong></p>Thu, 25 May 2017 08:57:00 +0200GIP - OBJAVA PRIVREMENIH REZULTATA LOKALNIH IZBORAhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-rezultata-lokalnih-izborahttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip---objava-rezultata-lokalnih-izbora<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">GIP - OBJAVA PRIVREMENIH REZULTATA LOKALNIH IZBORA</span></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rezultati izbora-Gradonačelnik.pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">PRIVREMENI REZULTATI IZBORA:&nbsp; ZA GRADONAČELNIKA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><a href="/uploads/Rezultati izbora-Gradsko vijeće .pdf"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;">PRIVREMENI REZULTATI IZBORA:&nbsp; ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA</span></span></strong></a></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><a href="/uploads/Rezultati izbora-pripadnici srpske nacionalne manjine.pdf">PRIVREMENI REZULTATI IZBORA:&nbsp; IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</a><br /></span></span></strong></p>Mon, 22 May 2017 12:07:00 +0200GIP-OBAVIJEST O INSTRUKTAŽI ZA BIRAČKE ODBOREhttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip-obavijest-o-instruktai-za-birake-odborehttp://hrvatska-kostajnica.hr/novosti/gip-obavijest-o-instruktai-za-birake-odbore<p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="/uploads/OBAVIJEST instuktaža.pdf"><span style="font-size: medium;"><strong>GIP-Obavijest o instruktaži za biračke odbore</strong></span></a></p>Thu, 18 May 2017 13:31:00 +0200