Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

    GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

           GRADONAČELNIK

 

            Klasa:  930-01/16-01/01

            Urbroj: 2176/02-02-26-6

            Hrvatska Kostajnica, 3. studenoga 2016.

 

            Grad Hrvatska Kostajnica, temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Objašnjenje, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

            kojim Grad Hrvatska Kostajnica, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na području Grada Hrvatske Kostajnice, i to:


  • Ulica Miroslava Krleže, na kč.br. 200/2 (dio), 201/1 (dio), 210/2, 219/2, 290/2, 291(dio),
    1071, 1078 i 1457 K.O. Kostajnica i
  • Ulica Staro sajmište, na kč.br. 158/2, 158/3, 158/9 i 201/1 (dio) KO Kostajnica.


obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče s zemljištem na kojem su izvedene ceste, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

            Dana 15. studenoga 2016., u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, predstavnici Grada Hrvatske Kostajnice i ovlašteni inženjer geodezije Ivica Skenderović u svojstvu geodetskog stručnjaka, upisan u Komoru ovlaštenih inženjera pod brojem GEO 632, izvest će radove obilježavanja  granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste.

            Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem su izvedene spomenute nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja. Uvid je moguće izvršiti dana 15. prosinca 2016. godine od 9-12 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Hrvatske Kostajnice, Trg Nikole Šubića Zrinskog br. 1

 

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK

                                                                                                         Tomislav Paunović

 

 

Postano od Administrator na 11.11.2016
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com