Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

    GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

             GRADONAČELNIK


            Klasa:   930-01/16-01/01

            Urbroj: 2176/02-01-17-20

            Hrvatska Kostajnica, 12. travnja 2017.


            Grad Hrvatska Kostajnica, temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Objašnjenje, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

            kojim Grad Hrvatska Kostajnica, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na području Grada Hrvatske Kostajnice, i to:


Zagrebačka ulica i Kutinska ulica

na k.č. br. 1237/1,  1243,  1247/1,  1257/1,  1266/1, 1302/2,  1302/11,  1305/11,  1310/13,  1305/31,  

K.O. Kostajnica.


obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče s zemljištem na kojem su izvedene ceste (ulice), o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

            Dana 9. svibnja 2017. (utorak), u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, predstavnici Grada Hrvatske Kostajnice i ovlašteni inženjer geodezije Ivica Skenderović u svojstvu geodetskog stručnjaka, upisan u Komoru ovlaštenih inženjera pod brojem GEO 632, izvest će radove obilježavanja  granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste.

            Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem su izvedene spomenute nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja. Uvid je moguće izvršiti dana 5. lipnja 2017. (ponedjeljak) od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Hrvatske Kostajnice, Trg Nikole Šubića Zrinskog br. 1

 

 

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK

                                                                                                         Tomislav Paunović

 

Postano od Administrator na 04.05.2017
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com