Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA"

HRVATSKA KOSTAJNICA

Vladimira Nazora 40

44430 Hrvatska Kostajnica

Kontakt: 044/851-305

 

 

 

OBAVIJEST

 

o upisu djece rane i predškolske dobi

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2019./2020. na području Grada Hrvatske Kostajnice

 

 

            I PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS


Dječji vrtić „Krijesnica" Hrvatska Kostajnica primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

 

od 21. svibnja do 11. lipnja 2019. godine

 

radnim danom od 8,00 do 12,00 sati i to za ostvarivanje sljedećih programa:

 

  1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1.   za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

 

                        - cjelodnevni 10-satni program (od 6,30 do 16,30 sati)

                        -  poludnevni 5,5-satni program (6,30 do 12,00 sati)


  1.  PROGRAM PREDŠKOLE (do 250 sati godišnje)


2.1.     obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena  redovitim programom (koja će do 31. ožujka 2020. godine navršiti šest godina)

2.2.    djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom            II DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

 

Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja:


  1. popunjen i potpisan Zahtjev za upis s prilozima (Zahtjev s prilozima možete preuzeti na web stranici: www.hrvatska-kostajnica.hr),


  1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave),


  1. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,


  1. presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili potvrde o prebivalištu,


  1. ostala dokumentacija navedena u Zahtjevu.

 

III PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

 

Mogućnost upisa u vrtić u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja imaju sva djeca s područja Grada Hrvatske Kostajnice te susjednih općina: Općine Hrvatske Dubice, Općine Majur i Općine Donji Kukuruzari. Ukoliko vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece koji podnesu zahtjeve za upis djece u redovite programe prednost će pri upisu imati djeca s prebivalištem u Gradu Hrvatskoj Kostajnici.


            IV OBJAVA REZULTATA UPISA

                                              

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na oglasnim pločama Dječjeg vrtića 1 . srpnja 2019.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 15. srpnja 2019. godine.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.


            V UPIS


Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićom od 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u vrtić ako ima slobodnih mjesta.


Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, ne stariju od mjesec dana (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  - NN 114/02) te kopiju knjižice imunizacije (knjižicu cijepljenja).

 

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Hrvatske Kostajnice, ovisno o vrsti i trajanju programa.


Obavještavamo Vas da potpisom i predajom Zahtjeva za upis dajete privolu za objavu šifre zahtjeva prilikom objave rezultata upisa u pedagošku godinu 2019./2020.

Obavještavamo Vas da potpisom i predajom Zahtjeva za upis dajete privolu za obradu Vaše dokumentacije u službama vrtića: tajništvo, stručni tim, komisija za upis, administrator, računovodstvo te za prosljeđivanje Vaših podataka Osnivaču pri kojem se vode administrativno-računovodstveni poslovi i Ministarstvu odgoja i obrazovanja i drugim nadležnim službama.

Osnova za prikupljanje i obradu podataka je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

*Molimo Vas da ne mijenjate sadržaj i oblik obrazaca!
 

KLASA: 601-01/19-01/23

UR. BROJ: 2176-73-19-01-1

 

U Hrvatskoj Kostajnici  21. svibnja 2019.

 

OBAVIJEST O UPISU

ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ 2019.

ZAHTJEV ZA UPIS U PREDŠKOLU 2019.

Postano od Administrator na 21.05.2019
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com