Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE ZA

2016. GODINU

I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

 

PLAN PRORAČUNA 2016

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016- 2018

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016 - 2018

|
 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADSKO VIJEĆE


KLASA: 022-05/13-01/34

URBROJ: 2176/02-15-01-30

Hrvatska Kostajnica,  27. studenog 2015.

 

            Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst ), članka 34. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13 i 43/14 ) i članka 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hrvatske Ko...

Postano od Administrator na 30.11.2015 |
 
 
 
 

Poštovani,

prilikom pisanja obavijesti - Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske (Mjere 4. i 8.) došlo je do pogreške, dan održavanja je srijeda 28. listopada 2015. a ne četvratak.

Hvala na razumjevanju.

Postano od Grad Hrvatska Kostajnica na 26.10.2015 |
 

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., mjere za šumarstvo, možete pročitati ovdje.

Postano od Grad Hrvatska Kostajnica na 22.10.2015 |
 

Poštovani,

u svezi mjere 4. i 8. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske- mjere za šumarstvo, možete pročitait ovdje.

Postano od Grad Hrvatska Kostajnica na 22.10.2015 |
 

Saziv za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hrvatska Kostajnica koja će se održati 02. listopada 2015. u zgradi Gradske uprave, Trg N.Š.Zrinskog 1,Hrvatska Kostajnica, s početkom u 18,00 sati pročitajte ovdje.

Postano na 01.10.2015 |
 

Poštovani,

već 18. godinu za redom u Hrvatskoj Kostajnici održava se turističko-kulturna manifestacija "Kestenijada", ove godine u periodu od 08.-11. listopada 2015. Pozivamo Vas da nas posjetite i svojim dolaskom uveličate ovu našu turističko-kulturnu manifestaciju. Program "Kestenijade" za 2015. možete pročitati ovdje.

 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com