Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 
Postano od Administrator na 08.09.2017 |
 

 

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU

ČLANKA 80 ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

( „ Narodne novine " br. 120/16 )

 

 

Kojom ja, DALIBOR BIŠĆAN na dužnosti gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice

kao predstavnik naručitelja:

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA, Trg N.Š.Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica

u smislu članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi

izjavljujem da kao privatna osoba

1. istovremeno s obavljanjem poslova predstavnika naručitelja ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2. nisam vlasnik poslovnog udjela, di...

|
 
 
 
 

IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

 

Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice donijelo je, 7. srpnja 2017., „Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice".

            Izmjene i dopune obuhvaćaju  usklađenje postojećeg prostornog Plana (PPUG - „Službeni vjesnik" Grada Hrvatske Kostajnice br. 12/03)  sa Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br. 4/01, 12/10 i 10/17) odnosno  usklađenje lokacije koridora cestovne obilaznice Grada Hrvatske Kostajnice sa I...

|
 

POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU (rok: 15.09.2017 )

 

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18839


Postano od Administrator na 24.07.2017 |
 
 

 

Na prvoj sjednici Gradskog vijeća Grada Hrvatske Kostajnice, održane 07. srpnja 2017. god. donijete su slijedeće odluke:

 

1.      Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu   djelatnost

2.      Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za financije i Proračun

3.      Odluka o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja 

4.      Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Hrvatske Kostajnice   koji dužnost obavlja volonterski

5.      Odluka o prestanku važenja Odluke o visi...

|
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com