Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

 

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

 

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) obveza je Grada Hrvatske Kostajnice uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.


Ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:


GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

Jedinstveni upravni odjel

Trg Nikole Šubića Zrinskog br.1

Hrvatska Kostajnica 44430

 

- ili putem e-pošte: ured...

|
 
 
 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

Republike Hrvatske za Grad Hrvatsku Kostajnicu

 

1. ZAKLJUČAK

2. ODLUKA

  1.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

  2.Tablični prikaz


|
 
 
 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

GRADONAČELNIK                                             

 

KLASA: 022-05/18-01/03

UR.BROJ: 2176/02-01-18-8

Hrvatska Kostajnica, 26. studenog 2018.

 

            Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „ Narodne novine " br. 120/16 ) i članka 49. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik " Grada Hrvatske Kostajnice 27/09, 20/13, 43/14 i 11/18 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice  donio je

 

VII. IZMJENE

PLANA NABAVE GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

  ZA 2018. GODINU

 

 

Č...

|
 

 

NATJEČAJ

 

Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice na radno mjesto:


- viši referent za računovodstvo - financijski knjigovođa - 1 izvršitelj, m/ž , na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

 

NATJEČAJ - VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO

OPIS POSLOVA - VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO.

 

|
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com