Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017. S PROJEKCIJAMA ZA

2018.-2019. GODINU

 

 

Plan razvojnih programa

Projekcija proračuna 2017-2019.g

Proračun za 2017.g

|
 
 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

ZA 2016. GODINU

 

 

OPĆI DIO - REBALANS ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO REBALANS ZA 2016. GODINU

|
 
 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

    GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

           GRADONAČELNIK

 

            Klasa:  930-01/16-01/01

            Urbroj: 2176/02-02-26-6

            Hrvatska Kostajnica, 3. studenoga 2016.

 

            Grad Hrvatska Kostajnica, temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Objašnjenje, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

            kojim Grad Hrvatska Kostajnica, kao p...

Postano od Administrator na 11.11.2016 |
 
 

 

OBAVIJEST

 

       U cilju identifikacije problema, i približavanja institucije što većem broju dionika, Pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske organizira posjet Sisačko-moslavačkoj županiji.

       Savjetnici Pučke parvobraniteljice prikupljat će  pritužbe građa (zaštita socijalnih i ekonomskih prava, dostupnost /komunalnih/ usluga i dr.)

       Prikupljanje pritužbi biti će 8. studenog 2016. godine (utorak), u vremenu od 10,00 sati do 12,00 sati, u prostoriji Gradske vijećnice Grada Hrvatske Kostajnice - Trg Nikole Šubića Zrinskog br. 1.


                    ...

Postano od Administrator na 02.11.2016 |
 
 
 

 

OBAVIJEST

 

            Dana 28. rujna 2016. godine objavljen je Javni natječaj za prikupljanje ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Hrvatske Kostajnice - ljetno i zimsko održavanje („Narodne novine" br. 87/2016).

            Održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se za predstojeće četverogodišnje razdoblje (studeni 2016. godine - studeni 2020. godine.

       Rok za podnošenje ponuda je 17. listopada 2016. (ponedjeljak) - do 9,00 sati.                                                                            ...

|
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com