Izbornik

Pretraži stranicu

Kostajnica

Linkovi

 1. IVAN ČUBAKOVIĆ - HDZ - predsjednik
 2. SONJA KRČMAR - HDZ - potpredsjednik
 3. MILENA GRBIĆ - SDP - potpredsjednik
 4. MIRNA MOLNAR
 5. LJUBICA KARALIĆ - HDZ
 6. MIROSLAV IVEZIĆ - HDZ
 7. MARIJAN NEDIĆ
 8. ROKO RAČIĆ - HDZ
 9. MEDINA OMEROVIĆ
 10. IVANA ŠUBARIĆ - HDZ
 11. TOMISLAV PAUNOVIĆ
 12. DRAŽEN RADIĆ - HSS
 13. ANDREJ MAODUŠ - NARODNA STRANKA - REFORMISTI
 14. STEVO RUŠNOV - SDSS 
 15. MILOŠ DŽEBRO
Postano na 09.06.2017 |
 
 
 
Postano od Administrator na 18.05.2017 |
 
 
 
 
 
 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

    GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

             GRADONAČELNIK


            Klasa:   930-01/16-01/01

            Urbroj: 2176/02-01-17-20

            Hrvatska Kostajnica, 12. travnja 2017.


            Grad Hrvatska Kostajnica, temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Objašnjenje, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

            kojim Gra...

Postano od Administrator na 04.05.2017 |
 
Copyright 2005-2009 c Hrvatska-Kostajnica.hr | Sva prava pridržana. | Izradio DeMoveo.com