Dokumenti

2024. godina

JAVNA OBJAVA

2023. godina

PROVEDBENI PROGRAM GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE o provedbi Provedbenog programa Grada Hrvatske Kostajnice za 2023. godinu

Provedbeni program Grada Hrvatske Kostajnice za razdoblje 2021. – 2025.
Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Hrvatske Kostajnice za razdoblje 2021. – 2025.
Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Hrvatske Kostajnice za 2022.
Polugodišnji izvještaj o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 01-06/2022.

2022. godina

2021. godina

2020. godina

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice

2019. godina

Statut Grada

Komunalna infrastruktura

Evidencija komunalne infrastrukture

CIVILNA ZAŠTITA

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Hrvatska Kostajnica

Projekt pješačkog nogostupa u naselju Rosulje