Dokumenti

JAVNA OBJAVA

2023. godina

PROVEDBENI PROGRAM GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Hrvatske Kostajnice za 2022.
Polugodišnji izvještaj o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 01-06/2022.

2022. godina

2021. godina

2020. godina

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatske Kostajnice

2019. godina

Statut Grada

Komunalna infrastruktura

Evidencija komunalne infrastrukture

CIVILNA ZAŠTITA

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Hrvatska Kostajnica