Novosti

<strong>OBAVIJEST – AFRIČKA SVINJSKA KUGA</strong> 26. rujna 2023. Iz grada Novosti

OBAVIJEST – AFRIČKA SVINJSKA KUGA

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ZONA OGRANIČENJA I ZARAŽENIH ZONA ZBOG IZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE (poveznica: http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/ASK/Rje%C5%A1enje%20ASK%201192023.pdf) Grad Hrvatska Kostajnica nalazi se u „zaraženoj zoni“. U zonama ograničenja i zaraženim zonama provode se mjere određene NAREDBOM O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ (poveznice: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_87_1361.html i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_99_1460.html) Molimo za […]

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI 20. rujna 2023. Iz grada Novosti

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Jedinstveni upravni odjel Grada Hrvatske Kostajnice obavještava O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela povijesne jezgre Grada Hrvatske Kostajnice. Detaljni plan uređenja dijela povijesne jezgre Grada Hrvatske Kostajnice može se vidjeti na slijedećoj poveznici: https://www.zpusmz.hr/DPU/DPU%20povjesne%20jezgre%20Hrvatske%20Kostajnice/01%20NASLOVNA.htm

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 3 izvršitelja (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme 19. rujna 2023. Dječji vrtić Krijesnica Iz grada Novosti

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 3 izvršitelja (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA HRVATSKA KOSTAJNICA Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 40 KLASA: 112-03/23-01/05 URBROJ: 2176-73-23-02-01 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) , članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica te Odluke Upravnog vijeća , Dječji vrtić Krijesnica Hrvatska Kostajnica raspisuje NATJEČAJ za prijem radnika […]

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica 19. rujna 2023. Dječji vrtić Krijesnica Iz grada Novosti

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica

Klasa: 112-03/23-01/06 Urbroj: 2176-73-23-02-02 Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) , članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska […]

Provedba mjere popisa lokacija i objekata na kojima se drže svinje 15. rujna 2023. Iz grada Novosti

Provedba mjere popisa lokacija i objekata na kojima se drže svinje

Od 11. rujna 2023. g. u Sisačko moslavačkoj županiji započinje provedba mjere popisa lokacija i objekata na kojima se drže svinje temeljem dijela a. točke 1. Akcijskog plana za provedbu mjera suzbijanja afričke svinjske kuge KLASA: 322-01/23-01/60; URBROJ: 525-09/557-23-27 od 19. srpnja 2023. sukladno članku 5. stavku 13. Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke […]

2030. JE DANAS: Živim u Sunčanom gradu 15. rujna 2023. Iz grada Novosti

2030. JE DANAS: Živim u Sunčanom gradu

U tijeku je treće izdanje nagradnog natječaja 2030. JE DANAS koji Zelena energetska zadruga (ZEZ) organizira u suradnji s Raiffeisenbankom u Hrvatskoj (RBA) s ciljem poticanja korištenja solarne energije u Hrvatskoj.  U ovom natječaju će 10 najkreativnijih prijavitelja osvojiti 2.500 EUR sufinanciranja solarne elektrane za obiteljsku kuću. Natječaj je otvoren do 20. listopada, a prijaviti […]

Skip to content