Gradsko vijeće

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA:

Ivan Čubaković, (HDZ) predsjednik Gradskog vijeća

Dora Herkov, (HDZ) potpredsjednica

Radmilo Đenadija, (SDSS) potpredsjednik

Mirna Molnar, (HDZ) vijećnik

Medina Omerović Pužar, (HDZ) vijećnik

Ines Korzo Čolić, (HDZ) vijećnik

Miroslav Ivezić, (HDZ) vijećnik

Nikola Račić, (HDZ) vijećnik

Marijan Nedić, (HDZ) vijećnik

Luka Andrić, (HDZ) vijećnik

Ana Tomšić, (HDZ) vijećnik

Ljubica Karalić, (HDZ) vijećnik

Milena Grbić, (SDP) vijećnik

Mladen Ljubenković, (SDSS) vijećnik