Gradsko vijeće

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA:

Ivan Čubaković, (HDZ) predsjednik Gradskog vijeća

Sonja Krčmar, (HDZ) potpredsjednica

Milena Grbić, (SDP) potpredsjednica

Medina Omerović, (HDZ) vijećnik

Ivana Šubarić, (HDZ) vijećnik

Mirna Molnar, (HDZ) vijećnik

Ljubica Karalić, (HDZ) vijećnik

Miroslav Ivezić, (HDZ) vijećnik

Marijan Nedić, (HDZ) vijećnik

Roko Račić, (HDZ) vijećnik

Mišo Bižić, (HSLS) vijećnik

Dražen Radić, (HSS) vijećnik

Andrej Maoduš, (NARODNA STRANKA – REFORMISTI) vijećnik

Stevo Rušnov, (SDSS) vijećnik

Miloš Džebro, (HSS) vijećnik