Objavljeno, 11. svibnja 2023. Dječji vrtić Krijesnica Novosti Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Krijesnica Hrvatska Kostajnica za pedagošku godinu 2023./2024.

DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA

HRVATSKA KOSTAJNICA

Vladimira Nazora 40,

44430 Hrvatska Kostajnica

OIB: 79465860140

Tel: 099 366 2867

e-mail: vrtic-krijesnica@sk.htnet.hr

KLASA: 601-02/23-09/02

URBROJ: 2176-73-23-01-01

Na temelju članka 35.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica raspisuje se:

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA HRVATSKA KOSTAJNICA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

  1. VRSTE PROGRAMA ZA KOJE SE VRŠI UPIS DJECE
  1. Redoviti program
  2. Redoviti cjelodnevni program u jasličkoj skupini (za djecu od 1. do 3. godine života)
  3. Redoviti poludnevni program u jasličkoj skupini (za djecu od 1. do 3. godine života)
  4. Redoviti cjelodnevni program u vrtićkim skupinama ( za djecu od 3. godine života)
  5. Redoviti poludnevni program u vrtićkim skupinama (za djecu od 3. godine života)
  • Program predškole

U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.08. tekuće godine navršavaju 1. godinu života.

U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.08. tekuće godine navršavaju 3 godine života.

Program predškole namijenjen je i zakonski obvezan za svu djecu koja ne pohađaju redoviti program Vrtića, a koja do 1.travnja tekuće godine navršavaju šest godina.

  1. UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Prijave za upis djece u redovite programe Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica podnose se od 11. do 19. svibnja 2023. godine elektroničkom prijavom putem e-Građani. Za elektroničku prijavu potrebna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2.

Postupak upisa u Program predškole provodi se odvojeno od upisa u redovite programe. Prijave za upis u program predškole predaju se osobno ili poštom na adresu Vrtića – Vladimira Nazora 40, 44430 Hrvatska Kostajnica, od 22. svibnja 2023. do početka rada programa.

  1. REZULATATI UPISA

Rezultati bodovanja za upis u redovite programe podnositeljima Prijave će biti vidljivi u aplikaciji sustava e-Građani od 6.lipnja 2023. godine.

Rezultati upisa bit će istaknuti na ulazu Dječjeg vrtića Krijesnica Hrvatska Kostajnica i objavljeni na mrežnim stranicama Grada Hrvatska Kostajnica. Prikazivat će upisanu djecu pod šifrom koja je roditelju/skrbniku dodijeljena prilikom predaje Prijave i ukupnim brojem bodova kojim je ostvareno pravo upisa.

Rezultati upisa smatraju se dostavljenim roditelju/skrbniku danom objave.

NAPOMENE ZA RODITELJE

Molimo roditelje/skrbnike neka prijavom u sustav e-Građani provjere podatke koje ovaj sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci. Ako postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

Upute za korištenje sustava za upis roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama https://admin.e-upisi.hr/

Tijekom podnošenja prijave za upis potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani ili priložiti (učitati) traženu dokumentaciju.

Dio dokumentacije koji nije automatski povučen kroz sustav eGrađani posebno se učitava tijekom prijave te molimo roditelje neka obrate pozornost jesu li priložili svu potrebnu dokumentaciju, jer će Vrtić bodovati samo kriterije koji su učitani i/ili priloženi, odnosno potkrijepljeni dokumentacijom.

Dokumenti moraju biti manji od 10 MB te u jednom od sljedećih formata: PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF i BMP. Ukoliko se pokuša učitati dokument koji je veći od dozvoljene veličine ili nedopuštenog formata, utoliko će sustav upozoriti korisnika porukom.

U slučaju da roditelj iz specifičnih razloga ne može izvršiti prijavu djeteta putem aplikacije, omogućeno mu je najaviti svoj dolazak u Vrtić gdje će prijavu podnijeti administrator Vrtića. U tom slučaju, roditelj svoj dolazak treba najaviti dan prije na broj tel. 099 366 2867.

Tijekom bodovanja, odnosno pregleda zahtjeva za upis, ako bude potrebe za nadopunom ili izmjenom prijave i priložene dokumentacije, roditelju će o tome stići obavijest na njegovu adresu elektroničke pošte. Roditelj je sam odgovoran ako propusti rok za ažuriranje potrebnih informacija.

Program predškole – Upisi u program predškole mogu se provoditi i do samog početka rada programa (do kraja rujna 2023. godine) i ne provode se preko eUpisa.

Prijave za upis u Program predškole predaju se osobno u  vrtiću (Vladimira  Nazora 40, Hrvatska Kostajnica ).

Dokumentacija koja se prilaže uz ePrijavu

Za dijete:
– izvadak iz matice rođenih
– presliku iskaznice imunizacije ili drugi dokaz o redovitom cijepljenju

Dokaz prebivališta:
– potvrda/elektronički zapis o prebivalištu ili boravištu  za sve članove zajedničkog kućanstva

Za dijete samohranog roditelja:
– elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
– sudsko rješenje o samostalnoj roditeljskoj skrbi koje uključuje pravo da roditelj samostalno može upisati dijete u vrtić

Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):
– elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb/ Zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:
– rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu

Za dijete s teškoćama:
– nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi i/ili ostala medicinska dokumentacija, potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

Za dijete kojem brat ili sestra nastavljaju s korištenjem usluge Vrtića u narednoj pedagoškoj godini
– rodni list brata ili sestre koji nastavljaju s korištenjem usluge Vrtića u narednoj pedagoškoj godini


Podijeli sadržaj...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
back Povratak na novosti