Objavljeno, 14. studenoga 2023. Iz grada Novosti OBAVIJEST O OZNAČAVANJU/ČIPIRANJU SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD TE O PODJELI SPREMIKA ZA BIOOTPAD

Poštovani Korisnici,

S ciljem očuvanja okoliša, smanjenjem količina otpada te pružanja kvalitetnije usluge uvodimo uslugu odvoza biootpada te uslugu elektronskog označavanja spremnika za miješani komunalni otpad (tzv. čipiranje).

Označavanjem spremnika za miješani komunalni otpad, korisnici usluga dobit će pravedniji sustav naplate.

Sustav na kamionu očitavati će RFID čipove koji su ugrađeni u kante, te će tako bilježiti broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.  

Svako kućanstvo plaćat će osnovni dio računa, a ostatak će se pribrojavati varijabilnom dijelu usluge ovisno o broju pražnjenja. Ukratko koliko puta Vi kantu/spremnik stavite ispred kuće/zgrade toliko će Vam se naplaćivati.

Usluga odvoza i prikupljanja bio razgradivog otpada, papira/kartona i plastike za korisnike je besplatna. Uz mjesečni račun, svi korisnici zaprimit će uputu o bio razgradivom otpadu te niže navedenu obavijest.

Više odvajanja reciklabilnog otpada = manja količina miješanog komunalnog otpada = manji broj odvoza = niža vrijednost mjesečnog računa.

OBAVIJEST

O OZNAČAVANJU/ČIPIRANJU SPREMNIKA ZA  MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD TE O PODJELI SPREMNIKA ZA BIOOTPAD

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (nn 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/21 ), a u cilju pravednije naplate odvoza otpada iz kućanstva izvršit ćemo označavanje (čipiranje) kanti za miješani komunalni otpad. Tim postupkom svaki će korisnik plaćati mjesečni račun prema broju odvoza.

Nepropisno odložen komunalni otpad više se neće skupljati te će o navedenom biti obaviješten komunalni redar.

Dodatne vrećice kraj kante za miješani komunalni otpad više se neće prikupljati.

Uvodi se i nova usluga – odvoz biorazgradivog otpada.

Svaki naš korisnik, na raspolaganje će dobiti „smeđu“ kantu za biootpad. Skupljanje biootpada vršit će se jednom tjedno – srijedom.

Početak prikupljanja i odvoza biootpada je 13. prosinac 2023.

Podjela spremnika za biootpad započinje 15.studenog 2023. godine.

Postupak označavanja (čipiranja) spremnika za miješani komunalni otpad započinje 20. studenog 2023. godine.

Molimo Vas da u periodu od 20.11. do 25.11. kante za miješani komunalni otpad iznesete na vidljivo i pristupačno mjesto da bi ih djelatnici Ekos-a mogli označiti, tj. čipirati.

Također Vas molimo da kante ostavite na dostupnom mjestu sve dok na poklopcu kante ne vidite oznaku bijele boje (to je znak da je kanta označena).

Po završetku označavanja kanti za miješani komunalni otpad u „donjem gradu“ (uključujući  Rosulje i Selište Kostajničko), nastavit će se označavanje u „gornjem“ gradu (uključujući  Čukur i Panjane).

OBRAČUN PO „BROJU ODVOZA“ ZAPOČINJE S 1.1.2024 GODINE.

Papir i plastiku treba odvojeno odlagati u odgovarajuće vrećice, skupljanje se odvija zadnji četvrtak i petak u svakom mjesecu.

 EE otpad, glomazni otpad, staklo, odjeća, tekstil, otpadne gume, metal itd., zaprimaju se u reciklažnom dvorištu na adresi Antuna Pavičića 1. Radnim danom od 7:00-15:00.

Sakupljanje glomaznog otpada vršiti će se u ožujku 2024. godine o čemu će korisnici biti obaviješteni putem oglasnih ploča i sredstva javnog priopćavanja.

 Za sva pitanja i informacije, molimo Vas da nazovete tel. 044 851 700

EKOS HRVATSKA KOSTAJNICA d.o.o.


Podijeli sadržaj...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
back Povratak na novosti