Zaželi = Ostvari u Gradu Hrvatska Kostajnica

ZAŽELI  PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

CILJ PROJEKTA:

Obrazovanje i zapošljavanje 10 žena sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, registriranima na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Riječ je o ženama koje zbog svoje nezaposlenosti i stupnja obrazovanja ulaze u kategoriju ranjive skupine, a koje su teže zapošljive na tržištu rada. Žene će biti zaposlene na 24 mjeseca.

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je smanjenje nezaposlenosti ranjive ciljne skupine, ali i smanjenje socijalne isključenosti kako zaposlenih žena tako i krajnjih korisnika usluga. Ciljna skupina na projektu je 10 nezaposlenih žena, najviše srednje stručne spreme. Projektne aktivnosti se provode na području Grada Hrvatske Kostajnice, koji obuhvaća naselja Hrvatska Kostajnica, Panjani, Čukur, Rosulje, Rausovac, Utolica, Selište Kostajničko.

 Uz zapošljavanje ženama će se omogućiti i obrazovanje što će im po završetku projekta omogućiti konkurentnost i lakšu integraciju na tržištu rada.

Dio žena proći će program osposobljavanja za njegovateljice dok će dio žena proći program osposobljavanja za pomoćnu kuharicu.

TKO SU KRAJNJI KORISNICI?

Krajnji korisnici su 40 osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju s područja Hrvatske Kostajnice. To mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb i Crveni križ. Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket kućnih i higijenskih potrepština.

Kako bi se povećala kvaliteta života korisnika pružat će im se pomoć i podrška u sljedećim aktivnostima:

 • Nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština, plaćanje računa
 • Pomoć u pripremi obroka
 • Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • Pranje i glačanje rublja
 • Pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • Pomoć u socijalnog integraciji
 • Briga o higijeni i osobnom izgledu
 • Posredovanje u ostvarivanju raznih prava
 • Pružanje psihosocijalne podrške kroz razgovore i druženja
 • Pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
 • I drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba

KORISNIK PROJEKTA:

Grad Hrvatska Kostajnica

PROJEKTNI PARTNERI:

 • HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA

Ukupna vrijednost projekta: 2.026.753,70 kn (100% financiran bespovratnim sredstvima Europske unije)

Trajanje projekta: 30 mjeseci


KONTAKT

Voditelj projekta

Mihaela Marijan

Mob : 0917504747

Mail: mihaela.marijan@gmail.com

Administrator:

Martina Sedić

Mob: 0989210107


DETALJI PROJEKTA

Naziv projekta: Zaželi = Ostvari u Gradu Hrvatska Kostajnica
Program projekta: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Nositelj: Grad Hrvatska Kostajnica
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje –  Područni ured Hrvatska Kostajnica, Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Ukupna vrijednost projekta: 2.026.753,70 kuna