EU projekti

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rekonstrukcija Trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici 07. kolovoza 2019. EU projekti

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rekonstrukcija Trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici

Projekt: Rekonstrukcija Trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici Kratki opis projekta (operacije): Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«. Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje […]

Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Hrvatska Kostajnica 07. kolovoza 2019. EU projekti

Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Hrvatska Kostajnica

Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Hrvatskoj Kostajnici (Referentni broj: KK.06.3.1.03.0074) Kratki opis projekta: Reciklažno dvorište za otpad namijenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta, odnosno kategorija otpada – prema važećoj zakonskoj regulativi. Funkcionalna cjelina reciklažnog dvorište za otpad, biti će smještena u zoni predviđenoj PPU Grada Hrvatska Kostajnica na novonastaloj katastarskoj čestici broj […]

Strateški razvojni program Grada Hrvatske Kostajnice za razdoblje 2018.-2023. godine 07. kolovoza 2019. EU projekti

Strateški razvojni program Grada Hrvatske Kostajnice za razdoblje 2018.-2023. godine

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvojStrateški razvojni program Grada Hrvatske Kostajnice za razdoblje 2018.-2023. godine PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RHEuropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj:Europa ulaže u ruralna područja