EU projekti

Informativna radionica za građane- Izgradnja reciklažnog dvorišta Hrvatska Kostajnica 29. siječnja 2020. EU projekti Iz grada

Informativna radionica za građane- Izgradnja reciklažnog dvorišta Hrvatska Kostajnica

Dana 16. siječnja 2020.godine u prostorima Gradske vijećnice Grada Hrvatska Kostajnica s početkom u 18 sati održana je Informativno obrazovna radionica za građane u sklopu provedbe projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Hrvatska Kostajnica“, referentne oznake projekta KK.06.3.1.03.0074. Radionicu je proveo Saša Avirović, priznati stručnjak koji se dugi niz godina bavi problematikom otpada, njegove ponovne upotrebe, recikliranja […]

Radionice o Izgradnji reciklažnog dvorišta u Hrvatskoj Kostajnici 25. rujna 2019. EU projekti Iz grada

Radionice o Izgradnji reciklažnog dvorišta u Hrvatskoj Kostajnici

U ponedjeljak, 23. rujna, u Hrvatskoj Kostajnici su održane 3 informativno obrazovne radionice o izgradnji reciklažnog dvorišta u našem gradu.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rekonstrukcija Trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici 07. kolovoza 2019. EU projekti

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rekonstrukcija Trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici

Projekt: Rekonstrukcija Trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici Kratki opis projekta (operacije): Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«. Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje […]

Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Hrvatska Kostajnica 07. kolovoza 2019. EU projekti

Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Hrvatska Kostajnica

Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Hrvatskoj Kostajnici (Referentni broj: KK.06.3.1.03.0074) Kratki opis projekta: Reciklažno dvorište za otpad namijenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta, odnosno kategorija otpada – prema važećoj zakonskoj regulativi. Funkcionalna cjelina reciklažnog dvorište za otpad, biti će smještena u zoni predviđenoj PPU Grada Hrvatska Kostajnica na novonastaloj katastarskoj čestici broj […]

Skip to content