Jedinstveni upravni odjel

Zoran Stunković

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr
tel: 044/551-557

Petar Samardžija

Voditelj odsjeka za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb,
tajnik@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-559


Vesna Marjanović-Kajić

Referent za administrativne poslove,
pisarnica@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-546

Petra Abramović

Stručni suradnik za računovodstvo,
petra.abramovic@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-547


Hrvoje Žličarić

Viši referent za računovodstvo,
hrvoje.zlicaric@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-555

Antun Pavičić

Referent – komunalni redar,
antun.pavicic@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-549


Tajništvo grada

ured-gradonacelnika@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-551

Milena Špoljarić

Viši referent za upravne i administrativne poslove,

milena.spoljaric@hrvatska-kostajnica.hr

pisarnica@hrvatska-kostajnica.hr

tel: 044/551-546