Kontakti

Zoran Stunković

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr
tel: 044/551-557

Petar Samardžija

Voditelj odsjeka za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb,
tajnik@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-559


Petra Abramović

Stručni suradnik za računovodstvo,
petra.abramovic@hrvatska-kostajnica.hr tel: 044/551-547

Hrvoje Žličarić

Referent za računovodstvo,
hrvoje.zlicaric@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-555

Marko Böhm

Referent – komunalni redar,
komunalni-redar@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-549


Milena Špoljarić

Viši referent za upravne i administrativne poslove,

milena.spoljaric@hrvatska-kostajnica.hr

pisarnica@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-546

Tajništvo grada

ured-gradonacelnika@hrvatska-kostajnica.hr
tel: 044/551-551