Objavljeno, 07. kolovoza 2019. EU projekti

Projekt:

Rekonstrukcija Trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici

Kratki opis projekta (operacije):

Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«. Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

Glavne provedbene aktivnosti projekta uključuju:

• rješavanje dostatnih izvora financiranja cijelog projekta (u slučaju potrebe, kreditiranje banke)
• provedba postupka javne nabave
• odabir najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanje ugovora s dogovorenim terminskim planom izvođenja radova
• provedba projekta rekonstrukcije
• ishođenje potrebnih uputa i nadzor radova od strane Konzervatorskog odjela
• Uređenje hortikulture
• svečano otvorenje trga

Pripremne provedbene aktivnosti:

• izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta
• u rujnu 2015. godine prijavljen je početak radova na rekonstrukciji trga, te su krenuli radovi rušenja stabla 12 stabala crnogorice. Radove je izvodio Zagrebački holding d.o.o, iz Zagreba, voditelj radilišta Tomislav Vitković, dipl.ing, pod nadzorom poduzeća Doming projekt d.o.o , uz glavnog nadzornog inženjera Zdravko Pejnović, dipl.ing.građ.

Ukupna vrijednost započetih radova je iznosila 29.700,00 kuna za radove rušenja, te 1.562,50 kuna usluga nadzora

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

CILJ: Postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta

Kulturno povijesna cjelina Grada Hrvatska Kostajnica je zaštićeno nepokretno kulturno dobro (Oznaka dobra: Z-5330). Razdoblje Domovinskog rata i poslijeratno razdoblje obilježeno je degradacijom
povijesne jezgre i njezinih arhitektonskih spomenika, te grad posljednjih godina ulaže intenzivne napore na očuvanju i razvojnoj integraciji okoliša te prirodnog, kulturnog i tradicijskog nasljeđa JLS, koji čine područni kapital i perspektive lokalne zajednice. Tome doprinosi i rekonstrukcija Trga Nikole Šubića Zrinskog, kako doprinosom ostvarenja razvojnih strateških ciljeva, tako i uređenju javne površine dostupne cjelokupnom stanovništvu, posjetiteljima i turistima.

Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori:

• uređen glavni gradski trg, granica obuhvata zahvata definirana uličnim pročeljima, ukupno 4055 metara kvadratnih površine;
• površine zahvata obuhvaćaju rekonstrukciju 2284 m2 na Trgu Nikole Šubića Zrinskog u Kostajnici, 1178 m2 u dijelu ulice Davorina Trstenjaka, 364 m2 ulice Ratka Djetelića i 229 m2 Unske ulice u Hrvatskoj Kostajnici
• Uređeni pristupi unutar stare gradske jezgre
• uređena javna rasvjeta, vodoopskrba i odvodnja po preporukama struke i Konzervatorskog odjela u Sisku
• uređena zelena infrastruktura i površine po savjetu Konzervatorskog odjela u Sisku
• Poboljšanje životnog standarda stanovništva
• Zapošljavanje sezonskih radnika za održavanju javnih površina

Ukupna vrijednost projekta: 9.100.005,79 kn
EU sufinanciranje projekta: 7.448.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2018- svibanj 2020

Ispod trake i oznaka:

Kontakt osoba: Dalibor Bišćan, gradonačelnik
Povjerenik za informiranje: Petar Samardžija
Telefon: 044 551 557
Mail: grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr https://ruralnirazvoj.hr/
http://europski-fondovi.eu/eafrd

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Grada Hrvatska Kostajnica https://ruralnirazvoj.hr/, http://europski-fondovi.eu/eafrd

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Grada Hrvatska Kostajnica


Podijeli sadržaj...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
back Povratak na novosti