Objavljeno, 07. kolovoza 2019. EU projekti

Naziv projekta:

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Hrvatskoj Kostajnici (Referentni broj: KK.06.3.1.03.0074)

Kratki opis projekta:

Reciklažno dvorište za otpad namijenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta, odnosno kategorija otpada – prema važećoj zakonskoj regulativi. Funkcionalna cjelina reciklažnog dvorište za otpad, biti će smještena u zoni predviđenoj PPU Grada Hrvatska Kostajnica na
novonastaloj katastarskoj čestici broj 779/8 (182/3), K.O. Kostajnica – Ulica Antuna Pavičića. Površina građevne čestice reciklažnog dvorišta za otpad iznositi će oko 1.652,00 m2. Reciklažno dvorište pravokutnog je oblika veličine 30 x 30 m2, sa nadstrešnicom u obliku slova „U“ i pojasnom širinom od 6,4 m2. Dvorište će biti okruženo zelenom površinom i zasađeno srednjim raslinjem – drvećem i grmljem. Reciklažno dvorište moći će zaprimati gotovo sve izdvojene komponente komunalnog otpada. U reciklažnom dvorištu neće biti dozvoljeno odlaganje proizvodnog opasanog otpada, a posebice opasnog otpada iz raznih industrijskih i zanatskih aktivnosti (građevinski otpad). Građani će moći, tijekom cijele godine, radnim danima i subotom, besplatno odložiti glomazni otpad i ostale vrste otpada koje se primaju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Hrvatskoj Kostajnici” je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupno predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu, u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole, iznosi 95,00 tona.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje otpada kroz uspostavu i izgradnju reciklažnog dvorišta;
  2. Informiranje i obrazovanje stanovništva o ulozi reciklažnog dvorišta i cjelovitog sustava
    gospodarenja otpadom.
    Planira se 100 %-tni obuhvat stanovništva provedenim u četiri informativno-obrazovne aktivnosti na
    području obuhvata projekta, s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu
    gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

Rezultati projekta su:

1. Izgrađeno reciklažno dvorište u Hrvatskoj Kostajnici;

2. Provedene informativno-obrazovne aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 3.074.220,00 kuna
Iznos sufinanciranja EU: 2.613.087,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 22. svibnja 2018. – 22. svibnja 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Stunković, dipl.ing.
vd pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hrvatske Kostajnice, tel: (044) 551-557 mail: grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr

Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Grada Hrvatska Kostajnica

Za više informacija:

Strukturni fondovi www.strukturnifondovi.hr
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr
Recikliranje www.recikliranje.hr


Podijeli sadržaj...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
back Povratak na novosti