Objavljeno, 24. prosinca 2020. Iz grada

DNEVNI RED:

 1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice za 2020. god. i projekcija za 2021. i 2022. god.
 2. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Hrvatske Kostajnice u 2021. godini
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 4. Program za zadovoljavanje socijalnih potreba Grada Hrvatske Kostajnice u 2021. godini
 5. Program javnih potreba u sportu Grada Hrvatske Kostajnice u 2021. godini
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Hrvatske Kostajnice u 2021. godini
 7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
 8. Program utroška sredstava ostvarenih zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu
 9. Program korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021.
 10. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
 11. Program utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća ili stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu
 12. Program održavanja stambenih zgrada za 2021. godinu
 13. Odluka o korištenju sredstava spomeničke rente u 2021. godini
 14. Zaključak o stanju civilne zaštite Grada Hrvatske Kostajnice u 2020. god. i Planu razvoja sustava civilne zaštite Grada Hrvatske Kostajnice za 2021. godinu
 15. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u 2021. godini
 16. Odluka o povjeravanju poslova uprave grobljima, održavanja groblja i usluge ukopa pokojnika u 2021. godini
 17. Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hrvatske Kostajnice za 2021. godinu
 18. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika ustanova koje se financiraju iz proračuna Grada Hrvatske Kostajnice
 19. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
 20. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela primljenih na određeno vrijeme radi provedbe EU – projekta
 21. Proračun Grada Hrvatske Kostajnice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 22.  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hrvatske Kostajnice za 2021. godinu
 23. Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada Hrvatske Kostajnice iz prethodnih razdoblja
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Hrvatske Kostajnice
 25. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Hrvatske Kostajnice

Akti doneseni sa sjednice nalaze se u Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice na linku: https://hrvatska-kostajnica.hr/akti-i-objave/sluzbeni-vjesnik/


Podijeli sadržaj...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
back Povratak na novosti